Radar · Mänskliga rättigheter

Livräddande akutvård sätts på undantag efter abortdomen

Abortlagarna i USA har fått konsekvenser även för annan medicinsk vård.

Beslutet i USA:s högsta domstol, där delstater numera får förbjuda aborter, har redan fått konsekvenser också för annan medicinsk vård. Unga som steriliserar sig och livshotande tillstånd som tidigare hade behandlats akut, men där man nu avvaktar med risk för patienters liv är några av följderna, enligt amerikanska läkare.

Den numera kraftigt begränsade aborträtten i USA begränsar också läkares möjligheter att utföra sitt arbete och rädda liv. 

– För både läkare och patienter är detta en skrämmande tid med nya, oförutsedda orosmoment gällande dataintegritet, tillgång till preventivmedel och till och med tidpunkt när man får börja med livräddande insatser, säger Jack Resneck, som är ordförande för det amerikanska läkarförbundet till nyhetsbyrån AP.

Till och med i akutsituationer händer det att läkare nekar omedelbar behandling. Förra veckan fick en abortklinik i Ohio ta emot samtal från två kvinnor med utomkvedshavandeskap, som hävdade att deras vanliga läkare vägrade behandla dem. Utomkvedshavandeskap – ett tillstånd där ett embryo växer utanför livmodern och inte kan räddas – leder ofta till livshotande situationer och abortkliniker har egentligen inte kompetens och utrustning för att behandla dem.

– Detta är bara ett exempel på de fruktansvärda konsekvenserna som kriminaliseringen av abortvård har orsakat, säger en annan läkare, Catherine Romanos.

Fick ej ingripa

AP berättar också om vilka etiska dilemman som läkare ställs inför när patienter med livshotande tillstånd kommer in till sjukhus och kliniker för att få vård. I ett fall tvingades läkare vänta med att behandla en kvinna som drabbades av missfall och utvecklade en kraftig livmoderinflammation under tiden. Men eftersom fostret fortfarande hade registrerad puls kunde inte vårdteamet utföra en omedelbar abort – vilket är medicinsk standardbehandling. Eftersom detta hade varit olagligt i Texas, fick man i stället avvakta tills fostrets puls var helt borta dagen därpå.

– Vi läkare tvingades stå bredvid och se hur patienten blev sjukare och sjukare tills fosterpulsen var borta. Patienten drabbades av komplikationer, behövde kirurgi, förlorade många liter blod och vi var tvungna att lägga henne i respirator – bara för att vi tvingades vänta 24 timmar innan vi kunde ingripa, säger gynekologen Jessian Munoz i San Antoio.

– Efter domen har läkarkonsten gått förlorad och i stället ersatts av rädsla.

En annan gynekolog, Tyler Handcock,6 vittnar om hundratals samtal från patienter som vill sterilisera sig efter Högsta domstolens beslut. Många tror att långtidsverkande preventivmedel kommer att bli nästa måltavla. Unga kvinnor i 20-årsåldern väljer hellre att sterilisera sig än tvingas genomgå oönskade graviditeter, trots att de har många reproduktiva år framför sig.

Tvekar inför operation

En del läkare känner sig tveksamma till att operera bort äggstockarna på unga kvinnor, både med tanke på eventuella risker som en operation alltid innebär och risken att kvinnorna ångrar sig senare i livet. Tyler Handcock berättar bland annat om en 28-årig kvinna som blivit nekad operation på sex olika kliniker innan hon kom till honom. Han anser att valet är upp till varje patient.

– Jag kommer att skydda mina patienter och deras rättigheter på alla sätt som står i min makt, säger han till AP.

Även patienter med helt andra sjukdomar än sådana som har med reproduktiv hälsa att göra drabbas av de nya lagarna. Ett exempel är vissa typer av autoimmuna sjukdomar som reumatism, där patienter är beroende av livslång medicinering.

Eftersom vissa mediciner kan framkalla missfall, skulle de teoretiskt kunna användas till att framkalla abort och det finns exempel på patienter som blivit nekade recept på sådana mediciner, trots att medicinerna innebär betydligt mindre smärtor och en kraftigt förbättrad livskvalitet.