Radar · Miljö

Kairyu – havsturbinen som ger hopp om grön el i Japan

Test genomförs med Kairyu utanför ön Yakushima 2021.

Efter tio års testningar är det japanska företaget IHI Corp nu redo att placera en undervattensturbin utanför Japans kust, ett möjligt första steg mot ett nätverk av submarina kraftverk. 

Havsströmmar har visat sig vara svåra att tämja i syfte att kunna överföra elektricitet för mänskligt bruk. Men enligt en artikel i Illustrerad Vetenskap har framgångsrika testningar genomförts i Japan med en enorm havsturbin.

Turbinen har fått namnet Kairyu, vilket betyder “undervattensströmmar” på japanska, och är en riktig bjässe på 330 ton. Teoretiskt sett skulle turbinen kunna utvinna uppemot 205 gigawatt miljövänlig energi, vilket motsvarar effekten av mer än 13 000 vindkraftverk på land.

Detta, betonar artikelförfattarna, är dock teoretiska siffror, eftersom det fortfarande är osäkert om turbinen kan uppnå sin fulla potential. Det finns även osäkerhet kring huruvida turbinen, som flyter cirka 50 meter under havsytan, kommer att förbli intakt i Stilla havets extrema förhållanden. 

På sikt är planen att bygga ytterligare och ännu större turbiner, som kan kopplas ihop i ett nätverk på samma sätt som vindkraftverksparker.

Japan har tidigt satsat på alternativa energikällor, en ansträngning som intensifierades efter olyckan i Fukushima-kärnkraftverket 2011.