Radar · Inrikes

Säpo utreder drönarflygningar

Ringhals var ett av de kärnkraftverk där det i förra veckan rapporterades att drönare hade flugit över.

Säkerhetspolisen (Säpo) har tagit över förundersökningen kring förra veckans drönarflygningar över svenska kärnkraftverk. ”Jag förstår att det finns ett stort allmänintresse”, säger åklagare Hans Ihrman som leder förundersökningen.

Karin Lutz, pressekreterare vid Säpo, säger:

– Vi har tagit över utredningen av de här händelserna. Sedan exakt vad som ingår och vad vi kommer fram till i varje utredning, det kan vi inte gå in på. Men vi har tagit över för att kunna utreda de här händelserna närmare.

Säpo anger de tre hittills rapporterade drönarflygningarna, Forsmark, Ringhals och vid Oskarshamns kärnkraftverk som likställda. Polisen har tidigare inte bekräftat flygningen vid Ringhals.

– Jag kan inte gå in på det, det råder förundersökningssekretess i ärendet. Det vi gör nu är att vi tar över alla tre, eller alla ärenden där drönare har observerats vid kärnkraftsanläggningar för att kunna utreda det här närmare, säger Karin Lutz.

"Anmärkningsvärt"

Exakt hur många drönarflygningar det rör sig om vill Säpo inte gå in på, utan hänvisar till att det är de tre observationer som varit som de nu undersöker vidare.

– Jag kan inte kommentera närmare på hur de här händelserna förhåller sig till varandra. Men det är klart att det är anmärkningsvärt. Allt är möjligt i dagsläget, det är det som utredningen har att klarlägga, säger åklagare Hans Ihrman vid riksenheten för säkerhetsmål som leder förundersökningen.

Brottsrubriceringen är misstanke om grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

– Det är den rubriceringen vi gör nu, grundat på den bedömning som görs utifrån de omständigheter som är kända.

"För tidigt"

På fråga om det finns indikationer på att utländsk makt eller intressenter skulle ligga bakom flygningarna svarar Ihrman:

– Det är alldeles för tidigt att uttala sig om det. Jag har samtidigt full förståelse för att det finns ett stort allmänintresse för det här. Men i dagsläget har jag inget mer att tillägga.

Brottsrubriceringen är misstanke om grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Utredningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
I ett pressmeddelande skriver Säpo:

”Generellt har säkerhetshoten mot Sverige ökat med ett breddat och fördjupat underrättelsehot och en mer komplex hotbild. Säkerhetspolisen gör däremot ingen annan bedömning än Försvarsmakten när det gäller det militära hotet.”

– Vi ser inget förhöjt hot mot Sverige, säger Karin Lutz.