Radar · Inrikes

Regeringsbeslut: Max 500 på sammankomster

Folkhälsomyndigheten, med statsepidemiolog Anders Tegnell, har fått regeringsbeslut på förslag om skärpta restriktioner.

Regeringen har beslutat om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen. Max 500 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där vaccinationsbevis används är vad som gäller från och med onsdag.

Det kommer dock öppnas för så kallad sektionering. Då ska lokalen, området eller utrymmet delas upp i sektioner som separerar deltagarna utan kontakter med varandra, varken under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen. Om detta går att arrangera får 500 deltagare befinna sig i varje sektion.

För privata sammankomster sänks taket betydligt lägre, på 20 personer. Det omfattar dock inte minnesstunder i samband med begravning, som har kvar det tidigare taket på 50 deltagare.

Beslutet fattas efter en remissrunda och enligt socialminister Lena Hallengren (S) handlar det om nödvändiga men tillfälliga åtgärder.

”Både regeringen och våra expertmyndigheter bedömer behovet av åtgärderna löpande”, skriver hon i ett pressmeddelande.

De skärpta restriktionerna kommer sedan det visat sig att tillgängliga vaccin ger begränsat skydd mot att smittas av omikronvarianten, vilket fått Folkhälsomyndigheten att göra bedömningen att det inte räcker med vaccinbevis för att bromsa smittspridningen och att även föreslå skärpta restriktioner.

Fakta: De nya restriktionerna

De här restriktionerna gäller:
För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare.
Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, exempelvis festvåningar, sänks till 20 personer. Det gäller dock inte vid minnesstunder i samband med en begravningsceremoni, då gäller 50 personer även fortsättningsvis.
Serveringsställen måste stänga senast klockan 23.00. Max 8 personer per sällskap tillåts och endast sittande gäster. En meter måste finnas mellan varje sällskap.
Avrådan för deltagande i cuper och läger inomhus gäller till och med den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
Universitet och högskolor rekommenderas att delvis bedriva distansundervisning som åtgärd för att glesa ut i lokalerna, men det ska inte gälla som heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, bör genomföras på plats med smittskyddsåtgärder. Rekommendationen gäller inte övrig utbildning för vuxna.
Dessutom gäller allmänna råd om att alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
Alla som kan bör arbeta hemifrån.
Undvik att resa med kollektivtrafik under rusningstrafik. Munskydd rekommenderas om det inte är möjligt att hålla avstånd.
Endast sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
Krav på minst tio kvadratmeter per person och att undvika trängsel vid handelsplatser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV