Radar · Mänskliga rättigheter

Rapport: Ojämlikhet dödar 21 000 människor varje dag

En kvinna väntar på matpaket från hjälpprogrammet Covid without hunger i Rio de Janeiro, maj 2021.

Oxfams senaste rapport, Ojämlikhet dödar, slår fast att vi befinner oss i en ojämlikhetskris där de rika blir rikare medan världens fattiga länder drabbas allt hårdare. Utsattheten ökar än mer på grund av coronapandemin och klimatförändringarna, och det krävs genomgripande globala åtgärder för en rättvisare fördelning av resurser.

I dag inleds ännu en virtuell upplaga av World economic forum i Davos och i samband med detta släpper också Oxfam sin årliga ojämlikhetsrapport. Inför årets forum talas om hållbarhet och inkludering, liksom de utmaningar som uppstått till följd av pandemin. Enligt Oxfam-rapporten befinner vi oss ”i en ojämlikhetskris som skördar 21 000 människoliv per dygn – en människa dör var fjärde sekund”, och poängterar vikten av genomgående systemförändringar och en radikal omfördelningspolitik.

Ojämlikheten yttrar sig på flera sätt, konstaterar rapporten. Det handlar om hungersnöd, brist på sjukvård, orättvis distribution av covid-vaccin, utsatthet vid extremväder och könsbaserat våld. Sedan pandemins början lever ytterligare 160 miljoner människor i fattigdom, samtidigt som en ny miljardär har skapats var 26:e timme och den samlade förmögenheten hos världens tio rikaste män har fördubblats.

Beskatta de superrika

Siffran 21 300 dödsfall dagligen är enligt Oxfam ”en högst försiktig beräkning av dödsfall som ett resultat av hunger i en värld full av resurser, bristande tillgång till hälsovård i fattiga länder och könsbaserat våld som upplevs av kvinnor som grundar sig i patriarkala strukturer”. Man har i beräkningen också tagit med dödsfall som är resultat av klimatförändringarna i länder med utbredd fattigdom.

För att åtgärda den extrema ojämlikheten föreslår Oxfam en rad åtgärder: Alla regeringar bör omgående beskatta de vinster som gjorts av de rikaste under den rådande pandemin, och använda dessa resurser för världens bästa. Vidare bör regeringar investera i en bättre vård och utbyggda sociala skyddsnät, samt öka finansieringen till preventiva åtgärder för att stoppa könsbaserat våld. Man bör också se över de egna lagstiftningarna så att dessa inte främjar ojämlikhet i sin utformning, det vill säga upphöra med könsförtryckande lagstiftning eller lagstiftning som underminerar arbetares rätt till facklig organisering och till strejk. Det krävs också ett slut på de monopol och patent som hindrar att alla får tillgång till vaccin.

Nu står ledarna i framför allt den rika världen inför ett val, konkluderar rapportförfattarna. De kan välja en våldsam ekonomi där miljardärers förmögenheter växer medan stora delar av övriga världen sjunker djupare ned i fattigdom, eller så kan de välja en ekonomi som centreras kring jämlikhet. Det återstår att se om deltagarna i World economic forum hörsammar uppmaningen.

Läs mer: 

Oxfam: Rika världen tar hälften av vaccinet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV