Radar · Miljö

Rapport: Kvinnor har avgörande roll i klimatarbetet

Tre av fyra som arbetar inom det kenyanska jordbruket är kvinnor.

Kvinnor utgör en stor majoritet av arbetskraften inom Kenyas jordbruk, där klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare. En ny studie visar samtidigt att kvinnor i betydligt högre grad måste involveras i de klimatsatsningar som genomförs.

Judy Wangari är en av de uppskattningsvis 800 000 småskaliga potatisodlarna i Kenya som förser befolkningen med nästan all potatis som konsumeras i landet. Under en bra säsong producerar hennes lilla åker i regionen Rift Valley upp till 90 stora säckar med potatis.

Men med tiden har de alltmer opålitliga regnperioderna gjort det allt svårare att förutse hur stora skördarna kommer att bli.

– Vi planterar potatis två gånger om året, innan regnen kommer. Men ibland är vi för tidiga och ibland för sena – eftersom vi inte kan förutspå när regnen ska komma, berättar hon.

För några år sedan förlorade Judy Wangari en hel skörd på grund av allt för intensiv nederbörd.

Tre fjärdedelar av arbetskraften inom det kenyanska jordbruket är kvinnor.Deras insatser för matproduktionen är därmed helt avgörande. Samtidigt står många kvinnliga bönder utan det tekniska och ekonomiska stöd de har behov av för att kunna hantera klimatförändringar och de mindre bördiga jordar som blir resultatet.

En färsk rapport från organisationen Samväldet belyser samtidigt hur underrepresenterade kvinnor är inom klimatarbetet. Det gäller inom de satsningar som genomförs, men också när gäller klimatfinansiering. Studien betonar även att bristen på jämställdhet har en förstärkande effekt på de redan rådande orättvisorna. När kvinnor inte är tillräckligt representerade i de insatser som görs förstärks snarare strukturerna.

Samtidigt lyfter rapportförfattarna också fram att många länder har blivit allt med medvetna om dessa brister.

Om kvinnorna inte involveras kommer inte målsättningarna om att minska klimatutsläppen att kunna uppnås, konstaterar Samväldets generalsekreterare Patricia Scotland. Hon betonar samtidigt att man inom den mellanstatliga organisationen, som består av många av de länder som en gång ingick i det brittiska imperiet, genomför insatser för att förbättra jämställdheten inom klimatarbetet.

Samtidigt menar småskaliga jordbrukare som Judy Wangari att de har behov av snabba insatser – eftersom de får det allt svårare att försörja sina familjer på grund av det förändrade klimatet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV