Radar · Miljö

Plastvärstingar vill se mindre plast

Plastskräp orsakar stora miljöproblem världen över och när fossil plast förbränns bidrar den till den globala upphettningen.

Samtidigt som användandet av fossil energi ska minska, väntas fossil plastproduktion öka. Men inför ett kommande FN-möte går över 70 företag ut med att de nu vill se en överenskommelse om minskad produktion. Några av dem – så som Coca cola, Nestlé och Pepsi, hör till de värsta nedskräparna.

Det är nyhetsbyrån Reuters som rapporterar om storföretagens uttalande på måndagen, som är ett inspel inför FN:s miljöförsamling (UNEA 5.2) senare i år. Ett möte som ska resultera i ett miljöavtal som ska adressera en av världens största miljökriser, hur plast översvämmar både hav och land.

När organisationen Break Free From Plastic gör sin årlig rankning av vilka företag som bidrar till störst andel av den globala nedskräpningen, brukar Coca cola, Nestlé och Pepsi hamna i topp. Något företagen mött växande kritik för, i takt med att följderna av det långlivade skräpet blivit alltmer kännbart både för världens vilda djur och oss själva.

Läs mer: Kostnaderna för världens plastberg skenar

Tidigare har företagen anklagats för att vilja motarbeta förslag som skulle kunna minska nedskräpningen. Men dagens utspel lär välkomnas av miljöorganisationer, som länge krävt att produktionen av fossil plast måste minska. Samtidigt väntas det möta motstånd från kemikalieindustrin och fossilindustrin.

Än så länge är det oklart om FN-mötet ska fokusera på återvinning, avfallshantering eller minska produktionen, enligt Reuters.

”UNEA 5.2 är ett avgörande tillfälle att vända utvecklingen för den globala plastkrisen. Vi har inte råd att missa det”, står det i uttalande, enligt nyhetsbyrån.

Även civilsamhället har gjort inspel inför mötet, med krav på bindande mål som täcker hela plastens livscykel, extraktion av råvarorna, produktion, transport, användande, avfall och sanering.

Med nuvarande produktionstakt väntas plastproduktionen i världen fördubblas de närmsta tjugo åren. I Sverige, där drygt 1,6 miljoner ton plast används varje år och användningen hela tiden ökar, ska regeringen senare i vår återkomma med en handlingsplan för plast som ska bidra till att uppnå en ”cirkulär och fossilfri plastanvändning”, enligt regeringen.

Av plasten som används i Sverige förbränns nästan 80 procent. Endast en liten andel, under 10 procent, materialåtervinns enligt uppskattningar. När plasten förbränns sker stora utsläpp av växthusgasen koldioxid.