Radar · Mänskliga rättigheter

Universitet ska återlämna samisk kvarleva

Regeringen har fattat beslut om att Lunds universitet ska återlämna en mänsklig kvarleva till Arjeplogs sameförening.

En mänsklig kvarleva från 1800-talet ska återlämnas till Arjeplogs sameförening från Lunds universitet. Detta efter ett beslut från regeringen.

Kvarlevan donerades till universitetet 1852. Efter att Arjeplogs sameförening i somras begärt en repatriering av kvarlevan begärde Lunds universitet tillstånd från regeringen att genomföra återlämnandet.

”Vi vet att det finns kapitel i Sveriges historia som inte är vackra, dit hör den rasbiologiska forskningen. Men uppgiften för akademin och politiken är inte att gömma obekväma delar av Sveriges historia, utan att se till att de inte upprepas. Lunds universitet kan till följd av dagens beslut lämna över kvarlevan till Arjeplogs sameförening, som kommer att se till att kvarlevan får ett värdigt mottagande”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

Den mest omfattande repatrieringen av samiska kvarlevor i Sverige skedde i augusti 2019 då kvarlevor från 25 individer återfördes till gamla kyrk- och marknadsplatsen Gammplatsen i Lycksele i södra Lappland. De återlämnades från Västerbottens museum, som i sin tur hade fått kvarlevorna från Historiska museet i Stockholm.