Radar · Integritet

Lång väg innan ansiktsigenkänning regleras i EU

I Europa lär AI-teknik och ansiktsigenkänning diskuteras ingående de närmsta åren, men på flygplatsen i Dubai är maskinerna redan verklighet.

Redan förra året presenterade EU-kommissionen ett utkast till regler kring artificiell intelligens, AI. Men det är lång väg kvar innan de kan antas. Och ansiktsigenkänning lär bli det hetaste diskussionsämnet.

I april förra året presenterade EU-kommissionen sitt förslag om lagstiftning kring artificiell intelligens. Medan vissa områden, som beskrevs utgöra en ”oacceptabel risk”, föreslogs bli totalförbjudna så finns det andra områden där åsikterna går isär.

Ansiktsigenkänning är ett sådant område, och klassas som hög risk. Trots det vill EU-kommissionen tillåta det i samband med brottsbekämpning, som till exempel vid sökandet av brottslingar. Kritiker menar däremot att detta skulle kunna öka risken för diskriminering och övervakning.

Men vägen innan ett beslut kan tas är fortfarande lång. Först ska EU-parlamentet säga sitt, något som förväntas ske i november. Därefter är det EU-ländernas tur att diskutera frågan, något som kan ta ett och ett halvt år, uppger lagstiftare i frågan till nyhetsbyrån Reuters.

– Ansiktsigenkänning kommer att bli den största ideologiska diskussionen mellan höger och vänster, säger Dragos Tudorache, en av lagstiftarna, till Reuters.

Själv anser han att ansiktsigenkänning borde kunna tillåtas, med rätt regler på plats.

– Det måste finnas ett mer centraliserat tillvägagångssätt, en hybrid strategi där den grundläggande implementeringen sker på nationell nivå av nationella tillsynsmyndigheter och vissa tillämpningar lämnas till kommissionen, lite som EU:s konkurrensregler.