Radar · Mänskliga rättigheter

Förbisett förtryck: Många vietnameser tystas av regeringen

En mopedist med passagerare passerar nationalförsamlingen i Hanoi.

Vid sidan av kommuniststyrets frihetsberövanden av oliktänkande är det många i Vietnam som tystas på mer diskreta vis, enligt en rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW).

Sedan 2004 har fler än 170 aktivister placerats i husarrest på obestämd tid, belagts med reseförbud eller blivit fysiskt angripna av regeringens utsända, enligt rapporten. Sådana åtgärder förbises ofta när det rapporteras om andra typer av förtryck i enpartistaten, noterar HRW.

I rapporten vittnas det vidare om att myndigheterna sett till att för dem misshagliga personer fått sparken från sina jobb, blivit vräkta och utsatta för andra trakasserier.

Vietnamesiska rättsaktivister står inför strängt förtryck från myndigheternas sida endast för att de vågar organisera eller delta i evenemang, eller försöka resa inom ramen för sitt arbete, säger HRW:s biträdande Asienchef Phil Robertson.