Radar · Mänskliga rättigheter

FN-domstol beordrar stopp på Rysslands invasion

Domstolsförhandling med internationella domstolen ICJ:s domare Joan Donoghue.

Internationella domstolen (ICJ) i Haag beordrar Ryssland att omedelbart avbryta invasionen i Ukraina, och uttrycker djupaste oro över Moskvas våldsanvändning.

– Ryssland ska omedelbart upphöra med militära insatser som inleddes den 24 februari på ukrainskt territorium, sade domare Joan Donoghue på onsdagen.

Beskedet från domstolen var en tillfälligt beslut fram till att en slutgiltig dom faller i ICJ.

Ukraina har begärt att den internationella domstolen ska behandla invasionen. Ukrainas representant Anton Korynevytj har fört landets talan:

– Ryssland måste stoppas, och domstolen har en roll i att stoppa det.

Ukraina anser att Ryssland falskt har anklagat landet för folkmord i utbrytarområdena Donetsk och Luhansk för att rättfärdiga sin invasion.

Ryssland avböjde

Ryssland avböjde att delta i utfrågningar i domstolen den 7 och 8 mars och hävdade då att Kievs begäran inte omfattas av FN:s folkmordskonvention. Rysslands president Vladimir Putin har åberopat ”självförsvar” i samband med invasionen av Ukraina.

Ett separat fall med koppling till kriget pågår i Internationella brottsmålsdomstolen (ICC), också den baserad i Haag.

Medan ICJ dömer i mellanstatliga tvister dömer ICC individer som har begått krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller varit medskyldiga i folkmord.

ICJ:s domar är bindande, men domstolen har ingen verklig möjlighet att se till att domar efterföljs. Däremot kan domstolen hänvisa en dom till FN:s säkerhetsråd – där dock Ryssland har vetorätt.

Zelenskyj välkomnar

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj välkomnade dock beskedet genom en notering på sociala medier:

”Ukraina segrade helt och hållet i fallet med Ryssland i Internationella domstolen ICJ”.

13 domare var för beslutet. Två var emot, varav en från Ryssland och en från Kina.