Radar · Politik

Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen: Rädda biståndet

Fortsätt att stötta Ukraina, men ta inte pengarna från organisationer som arbetar för världens mest utsatta och för miljön, skriver Naturskyddsföreningen.

I ett öppet brev till regeringen kritiserar Naturskyddsföreningen beslutet att skära ner i biståndsbudgeten för att istället lägga pengarna på flyktingmottagandet från Ukraina. ”Detta är ett svek mot världens fattiga och utsatta människor”, skriver organisationen i brevet.

”Genom att dra tillbaka hela 9,2 miljarder för att lägga på flyktingmottagandet från Ukraina blir Sverige sitt eget största mottagarland av internationellt bistånd”, skriver Naturskyddsföreningen i sitt öppna brev till regeringen som de publicerade under söndagseftermiddagen.

Vid föreningens rikskonferens i Mora i helgen uttrycktes stor bestörtning över beslutet, som man menar tar viktiga resurser från världens fattiga och utsatta och är ”oförenligt med våra internationella åtaganden om att prioritera miljö- och klimatfrågor”.

”Detta plötsliga beslut drar undan mattan för tusentals organisationer i hela världen som arbetar för miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Där många av dem verkar är civilsamhällets utrymme redan kraftigt begränsat och miljöförsvarare arbetar inte sällan med livet som insats. Den svenska regeringens nedskärning betyder att många får se sina avtal brytas och överenskomna budgetar reduceras med 40 procent − mitt under pågående verksamhetsår”.

Fortsätt visa solidaritet

Därför uppmanar man nu regeringen att omedelbart återföra budgetmedel till biståndsmyndigheten Sida för 2022, ”så att arbetet med miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter och demokrati kan fortsätta med oförändrad styrka”. Samtidigt bör man fortsätta visa solidaritet med och ge stöd till Ukrainas befolkning, menar Naturskyddsföreningen.

De vädjar också till regeringen att vårda arvet från Stockholmskonferensen 1972 (FN:s första miljökonferens som hölls i Stockholm för nästan exakt 50 år sedan) och återupprätta förtroendet för Sverige som givarland, genom att stå kvar vid tidigare utfästelser och stå upp för ett pålitligt och effektivt utvecklingssamarbete.

En av de organisationer som riskerar att drabbas av omfördelningarna i biståndsbudgeten är ironiskt nog Ukrainas största miljöorganisation Ecoaction. ”Som om kriget inte vore nog hotas de nu av uppsägningar för att hantera det indragna bidraget från Sverige”, skriver Naturskyddsföreningen.

Samstämmiga med kollegorna i Ukraina anser Naturskyddsföreningen att svenska regeringen även bör fatta ett beslut om ett importstopp på gas och olja från Ryssland och verka för att hela EU ska göra detsamma.

Ett beslut som inte borde vara svårt att ta, menar de.

’’Förra året stod Ryssland för en knapp tiondel av den svenska importen av oljeprodukter och nio av tio svenskar är positiva till ett importstopp.”

Biståndsminister Matilda Ernkrans tillbakavisar kritiken och hänvisar bland annat till att Sverige sedan många år tillbaka är en av de största givarna av bistånd. Enligt ministern kvarstår ”ambitionen” om att fördubbla klimatbiståndet, trots de ”tillfälligt uppskjutna” betalningarna till följd av situationen i Ukraina.

”Vi befinner oss i ett exceptionellt läge med en plötslig och omfattande humanitär kris och många som människor tvingas fly. Regeringen har därför satt ett utbetalningstak för att ha täckning för ökade kostnader som fler flyktingar till Sverige innebär, vilket sker via avräkningar på biståndet”, skriver hon i ett mejl till Syre.