Krönikor

Våra unga dör, dags att adressera självmorden

Med rätta bekymrar sig våra makthavare över skjutningar med dödlig utgång. Förra året sköts 46 personer ihjäl. De utgjorde närmare 41 procent av det dödliga våldet. Men det finns dödligt våld som inte brukar räknas, som är mer än tio gånger vanligare än allt annat dödligt våld tillsammans och 25 gånger vanligare än dödsskjutningar, och om detta talar våra folkvalda ytterst lite. Varje dag begår tre personer självmord i Sverige. Det är en brutal våldshandling, riktad mot den egna personen.

Det är vanligt att suicid utlöser två motsatta reaktioner. Å ena sidan överväldigande skuldkänslor. Det drabbar ofta närmsta familjen och vännerna. Varför förstod jag inte? Om jag inte hade sagt si. Jag borde ha gjort så. I en värld som rasar samman och där tryggheten försvinner försöker man skapa ordning och även ett erkännande av skuld kan kännas bättre än att bli lämnad med ett obesvarat varför.

Å andra sidan en total avsaknad av skuld som i sina värsta former övergår till ett smutskastande av de som vill bringa klarhet och ibland till och med av offret självt. Det hände Måns Jenninger och hans pappa Claes. Måns utsattes för mobbning under nästan hela sin skoltid. Föräldrarna slog larm men skolan kom aldrig tillrätta med trakasserierna. Man lade istället skulden och ansvaret på Måns. Om han bara ändrade på sig skulle hans plågoandar sluta tycka att det var roligt att ge sig på honom. Efter sex år drevs Måns till suicid, 13 år gammal.

Enligt Friends utsätts 140 000 barn för mobbning. Trenden är att fler och fler utsätts och det är en av orsakerna till att unga som begår suicid har ökat under hela 2000-talet. Varje år dör i snitt 22 barn under 15 år genom suicid. Detta samtidigt som självmordstalen i stort sjunker.

Enligt forskaren Björn Högberg vid Umeå universitet skedde en markant försämring av ungas psykiska mående efter den nya läroplanen och betygskriterierna 2011. Stress och press har ökat generellt och särskilt utsatta har elever med särskilda behov blivit.

Endast 43 procent av unga med autism utan intellektuell funktionsnedsättning får betyg som kvalificerar dem för gymnasiet enligt Autism- och aspergerförbundet, och enligt en undersökning beställd av DN är dödligheten skrämmande sju gånger högre för personer som enbart gått grundskoleutbildning. Suicid är dödsorsaken för 31,4 procent av personer med ADHD, enligt en stor studie på KI.

Populistiska misstroendeförklaringar för att försöka vrida debatten till invandring och etnicitet är inte vad Sverige behöver. Skjutningarna har statistiskt sett gått ned och det finns inte ett parti som inte har ett genomtänkt program för att krossa gängkriminaliteten. Samma beslutsamhet behöver vi se när det handlar om de långt över tusen personer som varje år dör i självmord. Varje förlorat liv i suicid är en tragedi för mycket.

Färre personer begår självmord

Fler unga mobbas, och begår självmord

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV