Radar · Utrikes

Ungerns hbtq-lag prövas i EU-domstolen

Ungerns lagstiftning mot uppvisande av homosexualitet i reklam och medier möttes av hård kritik när den röstades igenom för ett år sedan och EU-kommissionen inledde snabbt ett rättsligt förfarande.

Igår meddelade EU-kommissionen att man drar Ungern inför EU-domstolen på grund av dess lagstiftning mot uppvisande av homosexualitet för minderåriga. 

Trots hård kritik från EU-kommissionen har Ungerns premiärminister Viktor Orbán inte vidtagit några åtgärder mot den diskriminerande hbtq-lag som röstades igenom av det ungerska parlamentet för ett år sedan. Därför vill nu EU-kommissionen att lagen ska prövas av EU-domstolen.

– Kommissionen anser att den här lagen bryter mot reglerna för den inre marknaden och skydd för enskildas grundläggande rättigheter, förklarade talesmannen Christian Wigand under kommissionens dagliga pressbriefing i Bryssel. 

Lagen förbjuder reklam och medier som visar “avvikelser från någons biologiska kön och könsbyten och sprider eller porträtterar homosexualitet”, ett brott som är straffbart med böter eller indragna licenser. Ungerns regering motiverar lagen som ett sätt att skydda minderåriga, ett resonemang som avslås av EU-kommissionen.

– Skyddet av barn är en absolut prioritet för EU och dess medlemsstater. Den ungerska lagen innehåller dock bestämmelser som inte är motiverade på grundval av att främja detta grundläggande intresse eller som är oproportionerliga för att uppnå det angivna målet, skriver EU-kommissionen i sitt officiella pressmeddelande.