Radar · Miljö

Stadsljus kan påverka växtsäsongernas rytm 

Nattligt stadsljus kan få växtsäsongerna ur balans, det visar en ny studie genomförd vid Iowa State University i USA.

Det artificiella ljus som genereras i städer rubbar den urbana växtlighetens naturliga faser, visar en ny studie genomförd vid Iowa State University i USA. Att växtsäsongen förlängs kan bland annat innebära att pollennivåer i städer ökar.

Forskare vid Iowa State University har undersökt hur växter i amerikanska städer reagerat på olika ljusförhållanden under en femårsperiod. I en artikel på sajten The Conversation förklarar forskarna att växter använder sig av förändringar i dygnsrytmen mellan ljus och mörker för att växla säsong.

Studien visar att artificiellt ljus ledde till att växter började få blad i snitt nio dagar tidigare än på platser utan nattligt ljus. Samtidigt som våren därmed anlände tidigare blev också hösten förskjuten. På platser med mycket artificiellt ljus började löven ändra färg i snitt sex dagar senare.

Att växtsäsongen på så vis förlängs på grund av stadsljus menar forskarna kan få både positiva och negativa effekter. Å ena sidan skulle en tidigare vår och senare höst kunna innebära att säsongen för urban odling förlängs. Perioden då växtlighet kan ge skugga och svalka i städerna likaså. 

Längre pollensäsong

Å andra sidan innebär en tidigare säsong en ökad utsatthet bland växter för vårfrost och riskerar att rubba balansen med andra organismer i ekosystemet, såsom pollinatörer. En längre växtsäsong kan också leda till en tidigare och förlängd pollensäsong, något som kan få konsekvenser vad gäller astma- och allergibesvär.

En annan studie har visat att mängden nattligt artificiellt ljus har ökat med 1,8 procent över hela världen under perioden 2012-2016. I flera städer görs försök att begränsa det artificiella ljuset nattetid, så som att byta till mer miljövänliga ljuskällor. 

Enligt forskarna vid Iowa State University behövs mer forskning för att förstå hur samspelet mellan temperaturförändringar, artificiellt stadsljus och faktorer såsom koldioxidnivåer påverkar växtlighetens naturliga faser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV