Radar · Arbetskritik

FN: Kvinnor i vårdyrken tjänar 24 procent mindre än männen

Lönegapet bland sjukvårdspersonal runtom i världen är större än i många andra branscher, trots att pandemin visat den viktiga roll som de har.

Trots att kvinnor står för den absolut största delen av arbetskraften i vårdsektorerna i världen så är lönegapet upp till männen 24 procent – efter att faktorer som ålder, utbildning och år av erfarenhet räknats in. Det visar en ny FN-rapport.

Vid en första jämförelse av lönegapet mellan män och kvinnor i hälso- och vårdsektorerna runtom i världen visar det sig att skillnaden i lön ligger på 20 procent. Tar man hänsyn till ålder, utbildning och antal års erfarenhet så är skillnaden ännu större: 24 procent. Det visar den nya rapporten The gender pay gap in the health and care sector: a global analysis in the time of Covid, gjord av Världshälsoorganisationen (WHO) och internationella arbetsorganisationen (ILO).

Rapporten visar också att lönerna inom vården generellt sett är lägre än i många andra sektorer, och att de inte höjts nämnvärt mellan 2019 och 2020.

– Vård- och omsorgssektorn har fått utstå låga löner generellt, envist stora löneskillnader mellan könen och mycket krävande arbetsvillkor. Covid-19-pandemin avslöjade tydligt den här situationen samtidigt som den visade hur viktig sektorn och dess arbetare är för att hålla familjer, samhällen och ekonomier igång, säger Manuela Tomei, chef för avdelningen för arbetsvillkor och jämställdhet vid ILO, till UN News.

Orsakerna bakom lönegapen går inte helt att förklara, och de båda organisationerna bakom studien menar att det kan bero på diskriminering.

Men siffrorna varierar mycket från land till land, vilket inte bara visar på olikheter utan också en möjlighet att åtgärda dem.

Tydligt mönster

En viktig faktor som påverkar skillnaderna är inom vilka yrkeskategorier majoriteten av män och kvinnor jobbar i. I exempelvis Finland rapporteras en löneskillnad på hela 25,2 procent. Men när man väger in vilka yrkeskategorier som alla jobbar i så framkommer det att en stor del av kvinnorna, 46 procent, innehar olika typer av lågavlönade yrken. När detta vägts in så återstår ett lönegap mellan män och kvinnor på 7,8 procent.

Ett tydligt mönster som syns i rapporten är att i nästan alla länder som granskats i rapporten (utom fyra) så är antalet män som jobbar inom vården betydligt lägre än antalet kvinnor. Samtidigt så är män överrepresenterade i de översta tio procenten som har högst timlön och ännu tydligare överrepresenterade i den översta procenten med högst timlön. Detta gällde alla länder utom Australien och Filippinerna.

Ett tydligt exempel på detta står Italien för. Där står männen bara för 30 procent av den totala arbetskraften inom sjukvården, medan de utgör 57 procent av de bäst avlönade tio procenten av arbetskraften och 80 procent av den enda procent som tjänar mest.

Manuela Tomei säger till UN News att hon hoppas att rapporten ska starta en debatt om löneökningar och jämlika löner i många länder.

– Vi kan inte ha bättre vård- och omsorgstjänster utan bättre och rättvisare arbetsvillkor, inklusive rättvisare löner för vård- och omsorgsarbetare, där majoriteten är kvinnor.