Zoom

Torkdrabbade elefanter får akut vattenhjälp

Av Afrikas 10 miljoner elefanter för 100 år sedan återstår endast 415 000.

Torkan i sydafrikanska Eastern Cape, som inleddes 2015 hotar såväl de rödlistade afrikanska elefanterna som andra vilda djur i regionen. Men ett projekt för att ge elefanterna och de andra djuren tillgång till vatten är inlett och resultaten hittills är goda.

– Det är så ont om vatten här att man till och med stänger av vattnet till människornas hushåll, berättar Luke Barritt, som arbetar för den ideella organisationen Animal Survival International, ASI.

Vattnet till elefanterna pumpas upp med solel
Vattnet till elefanterna pumpas upp med solel. Foto: Animal Survival International

ASI har arbetat nära Addos nationalpark för elefanter i närmare 30 år och Luke Barritt har varit med sedan starten. Det började med att organisationen, som grundades av legendariske Brian Davies, känd bland annat som mannen som satte stopp för den kanadensiska sälslakten och den brittiska rävjakten, köpte in mark mot löfte att inga elefanter skulle dödas i Addo.

Marken ligger i norra delen av Eastern Cape, Darlington Dam. 2018 flyttade man en elefantfamilj på 27 medlemmar från Addo till Darlington, eftersom elefanterna i Addo behövde mer utrymme. I dag är elefantfamiljen 28 medlemmar stor.

Skapar naturliga livsmiljöer

– Vårt arbete går ut på att skapa goda, naturliga livsmiljöer för de vilda djuren så att människor kan komma och se hur de lever i det vilda . Vi tycker inte att vilda djur ska finnas på zoo, där de inte har möjlighet att leva naturligt.

Men under senare år har den sydafrikanska regeringen inte velat satsa lika mycket pengar i parken som förut och personalen i Addo blev därför glada när ASI återupptog kontakten för en tid sedan.

– Brian Davies ville att jag skulle återupprätta kontakterna och de kom till mig med alla möjliga problem, berättar Luke Barritt. Vi försöker se till så att de får verktygen för att kunna arbeta med problemen.

Utbredd tjuvjakt är ett av de största hoten mot den afrikanska elefanten
Utbredd tjuvjakt är ett av de största hoten mot den afrikanska elefanten. ASI bidrar bland annat med träning av hundar till Addos anti-tjuvjaktspersonal. Foto: Animal Survival International

Det rör sig bland annat om arbete mot tjuvjakt och omlokalisering av elefanter för att undvika inavel. Men på grund av den svåra torkan har man också stora problem med att förse elefanterna med vatten.

– Vi betalar bland annat för utbildningen av anti-tjuvjaktsteamens hundar – vilket är dyrt – och köper även in en del utrustning. Men det viktigaste just nu är att få fram vatten, inte bara till elefanterna utan också lejonen, bufflarna, zebrorna och de andra vilda djuren.

Gräver efter vatten

Luke Barritt berättar hur elefanterna förgäves försöker gräva i de uttorkade flodbäddarna för att nå vatten. Men efter många års torka är det omöjligt.

– Men som tur var kunde några experter lokalisera en underjordisk vattenreservoar under parken, på 35 meter djup. Så nu håller vi på att borra vattenhål och pumpar upp vattnet med hjälp av solkraft.

Planen är att borra sex hål i Darlington och sex hål i Addo. I nuläget har man kunnat färdigställa fyra hål i Addo och två i Darlington. Varje borrhål kostar ungefär 30 000 svenska kronor. Vattnet är guld värt för elefanterna, som var och en behöver ungefär 200 liter om dagen för att överleva.

– De är fantastiskt duktiga på att hitta vatten, så de har i princip hittat till de nya vattenhålen direkt så fort vattnet kommer upp, säger Luke Barritt.

Farlig terräng

Vattnet är inte det enda problemet för elefanterna, även om det är livsviktigt. I sin jakt på vatten måste elefanterna dessutom ta sig igenom farlig terräng.

– Addo är stort, men också genomkorsat av både vägar och järnvägsspår. Ett framtida projekt som vi skulle vilja göra verklighet av är att bygga ekodukter så att alla djuren lättare och säkrare ska kunna röra sig i området.

För att det projeket ska bli verklighet behövs emellertid många miljoner och dessutom speciellt tillstånd från regeringen.

En vuxen elefant behöver ungefär 200 liter vatten om dagen
En vuxen elefant behöver ungefär 200 liter vatten om dagen. Foto: Foto: Animal Survival International

– Just nu är det problematiskt, det som händer just nu är att alla nationalparkerna i Sydafrika står utan generaldirektör. Den förre avsattes på grund av misstankar om sexualbrott, så för närvarande är hela organisationen utan ledning.

– Så vi väntar på den som kommer att utses som ny generaldirektör. Det är viktigt att vi inte ger upp, vi arbetar mycket genom att bygga upp långsiktiga relationer. Vi måste jobba tillsammans kollektivt, utveckla nätverk och få ombord människor för att kunna göra det här jobbet. Vi arbetar mot ett gemensamt mål och det gör det lite enklare, men det är också många människor som har olika idéer.

Förlusten av naturliga livsmiljöer är ett av de största hoten mot de afrikanska elefanterna, jämte tjuvjakten. För 100 år sedan fanns tio miljoner elefanter på kontinenten, i dag återstår endast 415 000. I Addo finns i nuläget ungefär 600 afrikanska elefanter.

Fakta ASI och Brian Davies

Brian Davies är en av världens mest erkända djurskyddsaktivister. Han inledde med att arbeta mot sälslakten i Kanada, efter att ha bevittnat hur en sälunge flåddes levande. Han har också haft stor betydelse för det rävjaktsförbud som infördes i Storbritannien efter många års kontroversiell jakt.

Animal Survival International är en av tre delar i den djurskyddsorganisation som Brian Davies har byggt upp.

Animal Survival International arbetar med vilda djur.

Network for Animals arbetar med sällskapsdjur och husdjur.

The Political Animal Lobby arbetar med politisk påverkan.

Organisationerna som bildats har bland annat medverkat till en kraftig minskning av den illegala handeln med hundkött i Filippinerna och elefantjakten i Sydafrika.

Organisationerna har verksamhet i ett 40-tal länder.

87-årige Brian Davies har sagt att han inte har några planer på att gå i pension utan kommer att dö i kampen för att skapa bättre levnadsvillkor för världens djur.