Radar · Inrikes

Låg lön ger högre risk för långtidssjukskrivning

Ju lägre lön, desto högre är risken att bli sjukskriven i mer än 90 dagar, visar en ny studie.

Den faktor som är starkast kopplad till ökad risk för sjukskrivning som varar längre än 90 dagar är inte bransch, kön eller ålder. Istället är det låg lön som har störst betydelse, visar en ny studie.

Vad avgör om en sjukskrivning drar ut på tiden och blir längre än 90 dagar? Det har forskare på Karolinska institutet undersökt, i en studie finansierad av tjänstepensionsföretaget Alecta.

I studien kartlades sjukskrivningssiffror från 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän under åren 2012 till 2018. Resultaten visade bland annat att den faktor som mest ökar risken för att bli sjukskriven i mer än 90 dagar, bortsett från vilken diagnos det handlar om, är låg lön.

I samtliga lönegrupper förutom gruppen med lägst lön syntes en nedgång i antalet sjukskrivningar sedan 2016-2017. I gruppen med lägst löner låg andelen sjukskrivna istället stadigt kring mellan 2 och 2,2 procent. 

Skillnader mellan män och kvinnor syntes inte när det gällde längden på sjukskrivningarna. Däremot syntes en stor skillnad i hur många som under tidsperioden varit sjukskrivna i mer än 14 dagar (kortare tid undersöktes inte i studien). Under de sju åren hade 60 procent av kvinnorna klarat sig utan sjukskrivning, medan hela 80 procent av männen klarat sig utan.

Studien visade även att antalet sjukskrivningsdagar i psykiatriska diagnoser ökade mellan 2012 och 2018, från 2,8 dagar till 5,5 dagar för kvinnor, och från 1,8 till 3,6 sjukskrivningsdagar för män.

Forskarna konstaterar vidare att rehabilitering och andra åtgärder kan ha stor påverkan på hur snabbt det är möjligt att återgå till arbete.