Radar · Basinkomst

Kontanter till fattiga familjer påverkade bebisars hjärnor

Bättre ekonomi i familjen kan påverka bebisars hjärnaktivitet.

Kontanta utbetalningar varje månad utan motkrav till föräldrar med låg inkomst har visat sig ha effekt på deras bebisars hjärnor. Det visar en pågående studie i USA som undersöker hur fattigdomsbekämpning kan påverka små barns kognitiva och emotionella utveckling.

– Vi har vetat i många år att en uppväxt i fattigdom riskerar att ge barn lägre skolprestationer, minskade inkomster och sämre hälsa, säger Kimberly Noble, neuroforskare på Columbia University, till Science alert.

Hittills har man inte kunnat koppla skillnaderna till fattigdom i sig eller till andra faktorer, men den nya studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, visar på tidiga skillnader.

I studien, kallad Baby’s First Years, undersöktes bebisar i 435 låginkomstfamiljer från New York, New Orleans, Omaha eller Minneapolis. Dessa delades slumpvis in i två grupper där familjerna fick ta emot en månatlig kontantbetalning på antingen 333 eller 20 dollar.

Högre hjärnaktivitet

Det visade sig att bebisarna i familjerna som fick den högre summan hade högre hjärnaktivitet än bebisarna i familjerna som fick den lägre summan.

Eftersom studien bara mätte hjärnaktiviteten kan forskarna inte dra några slutsatser om vad skillnaderna kan bero på. Det behövs också mer forskning för att se om resultaten går att koppla till senare kognitiv utveckling.

Men en del mindre studier har visat på högre hjärnaktivitet hos bebisar i höginkomstfamiljer, något som också kan kopplas till mer utvecklad språkförmåga och kognitiva och socio-emotionella förmågor.

Kimberly Noble påpekar för Science alert att resultaten inte betyder att en grupp har ”bättre” hjärnor, utan att alla friska hjärnor formas av deras miljöer och erfarenheter.

– Men på grund av den randomiserade designen vet vi att 333 dollar per månad måste ha förändrat barns upplevelser eller miljöer, och att deras hjärnor anpassat sig till de förändrade omständigheterna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV