Radar · Inrikes

Ivo kritiseras: ”Risk för korruption”

Enligt en oberoende utredning finns risk för korruption inom Ivo.

En oberoende utredning riktar skarp kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Enligt utredningen finns risk för korruption, oegentligheter och otillräcklig rättstillämpning i hela myndigheten, rapporterar P4 Väst.

I maj 2021 avslöjade P4 Väst att Ivos inspektörer under minst sju år mörkade allvarliga brister på ett HVB-hem för flickor i Dalsland. Trots att ett 30-tal av de boende, vissa så unga som 13 år, vittnat om misshandel, kränkningar och utebliven behandling vidtogs inga åtgärder.

Efter avslöjandet beställde Ivos generaldirektör Sofia Wallström en oberoende utredning av en revisionsbyrå. Utredningen blev offentlig under onsdagen – och kritiken mot myndigheten är hård.

Det finns enligt utredningen risk för korruption, oegentligheter och otillräcklig rättstillämpning i hela myndigheten. Det kan också ha funnits andra boenden där Ivo, trots kända missförhållanden, låtit bli att agera.

Patrik Barringer, tillförordnad chef för Ivo i område sydväst, säger till P4 Väst att det finns lärdomar att dra av det aktuella fallet och kritiken mot myndigheten.

– Framför allt handlar det om att ha en enhetlig rättstillämpning och en transparens när det gäller vilka beslut Ivo fattar, säger han.

Ivo har tidigare genomfört en intern granskning som även den bekräftade att bristerna lämnades utan åtgärd trots att de funnits dokumenterade både hos Socialstyrelsen och den egna myndigheten.

– Självfallet är detta allvarligt och självfallet är det så att det också påverkar Ivos trovärdighet, sade myndighetens tidigare chefsjurist Linda Almqvist till radion då.