Radar · Miljö

Aktion för att rädda Ryssbergen saboterades

En protest mot byggplaner i naturområdet Ryssbergen drabbades av skadegörelse.

Nätverket Rädda Ryssbergen hade satt upp skyltar med texten ”Ej naturreservat” för att protestera mot exploateringsplanerna av urskogen i Nacka. I helgen har okända gärningspersoner saboterat skyltarna, och nätverket har polisanmält händelserna.

Ryssbergen i Nacka är ett urskogsområde som ligger inkilat mellan Värmdöleden och Saltsjön. Skanska äger marken via dotterbolag och vill exploatera delar av skogen i form av bostäder och verksamheter, bland annat en bensinmack. Nätverket Rädda Ryssbergen, som består av privatpersoner och naturföreningar, har länge protesterat och försökt bilda opinion mot planerna, som stöds av en majoritet i Nacka kommun. I förra veckan gick man över till civil olydnad, vilket Natursidan har rapporterat om.

Nätverksmedlemmarna satte upp skyltar, lika dem som sitter i naturreservat, men med texten ”Ej naturreservat” och information om både naturen i området samt kommunens exploateringsplaner. Skyltarna ska illustrera det faktum att Nacka kommuns föreslagna naturreservat bara omfattar 44 procent av Ryssbergen och att stora delar av skogen kommer förbli oskyddad, samtidigt som ungefär en fjärdedel kommer att skövlas.

Angrepp på demokratin

Initiativet uppskattades inte av alla – i lördags satte någon eld på en av skyltarna. En ny sattes upp, men nästa dag bryts denna skylt loss från sina fästen, samtidigt som nätverket förbereder en demonstration vid stadshuset bara ett hundratal meter bort. Rädda Ryssbergen ser allvarligt på händelserna och har gjort två polisanmälningar.

– Bara för att vi saknar tillstånd för att sätta upp skyltarna så är det givetvis inte lagligt att förstöra skyltarna. Det är lika självklart som att det är olagligt att repa felparkerade bilar. Om gärningspersonen eller personerna kände till vårt möte så är skadegörelsen dessutom ett angrepp på demokratin, säger nätverksmedlemmen Klas Magnusson i ett pressmeddelande.

Vem eller vilka tror ni kan ligga bakom det här? 

– Vi tror att det är någon som inte tycker om det vi gör. Det är inte bara något ungdomsbus, utan vi tror det är någon som har planerat och ansträngt sig, de verkar ha haft med sig grejer för att elda upp skylten. Det finns de som tycker illa om miljökämpar i största allmänhet, sedan kan det vara någon som har ekonomisk vinning i exploateringsprojektet möjligen, säger Klas Magnusson till Syre.

Skyltarna kommer fortsätta att underhållas, berättar han, och den 21 februari anordnas en demonstration utanför stadshuset då kommunfullmäktige ska ta sitt beslut i frågan.

– Det lutar åt att de kommer anta detaljplanen, det ska mycket till annars. Men man vet aldrig vad som händer. Så länge det finns en liten chans så hoppas vi, säger Klas Magnusson.

Ryssbergen

Skogen i Ryssbergen är mycket gammal och varierad. Den består främst av tallar som är upp till 370 år gamla, inslag av gamla ekar, björk och asp och rikliga mängder med död ved, vilket gynnar många arter.
Här växer och lever flera rödlistade och nära hotade arter, bland annat tallticka, ärgspik och barrpraktbaggen. Fåglar som trivs i området är kattuggla, mindre hackspett, kungsfågel och tofsmes. 
Skogen och dess många stigar används för en mängd olika friluftsaktiviteter. 
Källa: Wikipedia

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV