Glöd · Debatt

Biblioteken är inte tysta längre

Biblioteken är rum för alla.

Biblioteken är rum för alla och kommer att fortsätta att vara det. Aldrig kommer biblioteken att medverka till att människor exkluderas. Nu förenar sig bibliotekarier, fack och bibliotekschefer och gör motstånd, skriver Soledad Cartagena.

Det rör sig i biblioteksvärlden, politiskt och medmänskligt. Dragqueens som läser sagor för barn provocerar så mycket att bibliotekarier blir mordhotade och sagostunder ställs in eller sänds digitalt för att skydda biblioteksanställda. SD med Björn Söder i spetsen trissar upp hatet genom att twittra: ”Låt barnen vara ifred från era sexuella böjelser. Dem får ni gärna ha, men lämna barnen utanför.”

I Tidöavtalet går en punkterna ut på att regeringen vill utreda möjligheten att bland annat bibliotekarier ska ange papperslösa besökare. Förslag finns på att begränsa inköp av böcker på andra språk än svenska (läs arabiska).
Retoriken går ut på att skapa andra klassens medborgare och slå ner på minoriteter. Få dem som inte lever enligt normen känna skam och de som redan befinner sig längst ner i samhället (ekonomiskt, kulturellt och socialt) att fortsätta ligga där eller ”återvandra”. Ställa medborgare inför rätta utan rättegång eller dömas utan giltiga skäl. Långsamt montera ner demokratin och yttrandefriheten. Begränsa det fria ordet för att slutligen lagstifta mot organisationer som bibliotek. Eller media.

I Franz Kafkas klassiska roman Processen häktas huvudpersoner Josef K utan att veta varför och vad han står anklagad för. Boken slutar med att hans tilltro samhället och medmänniskor raseras: ”Vem var det? En vän? En god människa? En som kände medlidande? En som ville hjälpa? Var det en enskild? Var det alla? Fanns det ännu hjälp?” Och han frågar sig var domstolar som han aldrig hade sett fanns?

Där befinner vi oss nu. Skillnaden är att biblioteken inte kommer att fungera som domstolar och ställa människor inför rätta. Bibliotekarien kommer att vara den där medmänniskan Josef K så desperat frågar efter. Vi kommer inte att ange någon, vi kommer att fortsätta välkomna människor och böcker i regnbågens alla färger. Köpa in litteratur från världens alla hörn. Biblioteken är och kommer att fortsätta vara ett rum för alla och främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning och kulturell verksamhet.

För ett tag sedan skrev jag ett debattinlägg där jag frågade varför bibliotekarier och intresseorganisationer var så tysta. Men nu reser vi oss. Bibliotekschefer, bibliotekarier och fackföreningar förenar sig och gör motstånd. Poeten och människorättsaktivisten Audrey Lorde sa att din tystnad inte kommer att skydda dig. Det var länge sedan bibliotek var tysta rum. Dragqueens, eller varför inte dragkings, är välkomna att fortsätta läsa för barn. I vår litteraturkanon trängs Selma Lagerlöf tillsammans med Abdellah Taïa och Tsitsi Dangarembgas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV