Radar · Migration

FN kritiserar planer att skicka flyktingar till Rwanda

Brittiska premiärministern Boris Johnson får kritik för planer att skicka asylsökande till tredje land.

FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, är kritiska till den brittiska regeringens planer på att skicka asylsökande till Rwanda. I ett uttalande uppmanar de britterna att tänka om.

– UNHCR är starkt kritiska till försök att förflytta asylsökande till tredje land. Det är ett försök att förflytta sitt ansvar för asylprocessen, helt emot internationella överenskommelser och står i motsats till flyktingkonventionen, säger biträdande flyktingkommissionär Gillian Triggs, i ett uttalande.

– Människor som flyr från krig och förföljelse förtjänar medkänsla och empati. De ska inte bli handlade med som varor och fraktade utomlands för hantering, säger Gillian Triggs.

Det finns även en risk för att förslaget ökar riskerna för de asylsökande eftersom de nu kommer söka alternativa vägar in i landet. UNHCR påpekar också att det borde vara rikare länder som ska visa solidaritet och stötta flyktingar som redan finns i Rwanda och inte tvärt om.