Radar · Morgonkollen

Rapport: Pandemin ett ”globalt misslyckande”

En liten pojke testas för covid-19 i Kina.

”Ett enormt globalt misslyckande”. Så beskriver en expertgrupp världens hantering av coronapandemin i en ny rapport.

En kommission kopplad till den medicinska tidskriften The Lancet har under två års tid tittat på hur världen svarat upp mot spridningen av coronaviruset. Rapporten riktar svidande kritik mot både institutioner och makthavare.

— Den svindlande förlusten av människoliv under de första två åren av covid-19-pandemin är en djup tragedi och ett massivt samhälleligt misslyckande på flera plan, säger Jeffrey Sachs, professor vid Columbia-universitetet i USA och ordförande för kommissionen, i en kommentar.

Drabbat de sårbara

Kommissionen, som består av forskare från en rad olika intuitioner i hela världen, skriver att pandemin visserligen visat på styrkor när det kommer till det internationella samarbetet, inte minst när det gäller framtagandet av vaccin. Men man betonar också att samverkan brustit på flera plan.

— Över ett och ett halvt år sedan det första covid-19-vaccinet administrerades har global jämlikhet inte uppnåtts. I höginkomstländer har tre av fyra personer blivit fullt vaccinerade, men i låginkomstländer är det bara en av sju. säger Maria Fernanda Espinosa, en av författarna till rapporten.

Kommissionen anser bland annat att Världshälsoorganisationen (WHO) var sena med att deklarera covid-19 som en ”nödsituation för folkhälsan av internationellt intresse”.

Ett stort ansvar vilar även på världens regeringar. Rapporten är kritisk till att många länder både varit oförberedda inför en sådan här situation och långsam i sin hantering. Man konstaterar att många politiska åtgärder slagit särskilt hårt mot sårbara grupper i samhället.

”Motståndet gentemot virusåtgärder i många länder blottar också brister i förtroende för makthavare och att politiker inte lyckats kommunicera vikten av restriktioner för sin egen befolkning”, skriver man i rapporten.

Måste rusta framåt

För att världen bättre ska stå redo för framtida pandemier behöver bland annat WHO stärkas och författarna ser gärna att stats- och regeringschefer från alla regioner i världen är mer delaktiga i organisationen.

Varje land bör även stärka sina egna hälsovårdssystem och anta en plan för hur man ska tackla en kommande pandemi. Här krävs det också stora investeringar i länder där just sjukvården är svag.

Världens länder måste agera tillsammans för att få ett slut på pandemin och samtidigt stå redo inför en kommande, menar kommissionen.

— Vi har den vetenskapliga kapaciteten och de ekonomiska resurserna för att göra detta, men en motståndskraftig och hållbar återhämtning är beroende av stärkt multilateralt samarbete, finansiering, biosäkerhet och internationell solidaritet med de mest utsatta länderna och människorna, säger ordförande Jeffrey Sachs.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV