Radar · Miljö

Studie: Fartyg släpper ut miljöfarligt vatten

Fartygens avgasrening pekas ut som en underskattad miljöbov.

Luften blir renare. I stället släpps miljöskadliga ämnen rakt ut i Östersjön.
Forskare vid Chalmers vill nu se en hårdare reglering av fartygens avgasreningssystem.

Många rederier har bytt till så kallade skrubbrar för att rena fartygens avgaser, en billigare lösning än att byta till rent bränsle.

En skrubber rensar bort framför allt svaveloxider genom att tvätta avgaserna i havsvatten. Tvättvattnet som släpps ut är dock allt annat än rent.

Enligt en studie från Chalmers i Göteborg står skrubbrarna för upp till 9 procent av vissa cancerframkallande och miljöskadliga ämnen som släpps ut i Östersjön.

Dessutom står fartyg som är målade med kopparbaserade bottenfärger för en tredjedel av den koppar som tillförs Östersjön.

”Våra resultat visar att sjöfart står för en betydande andel av de farliga ämnen som släpps ut i Östersjön, framför allt genom bottenfärger och utsläpp av tvättvatten från öppna skrubbrar”, säger Erik Ytreberg, docent och forskare på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen föreslog i somras ett totalt förbud mot att släppa ut tvättvatten i Sveriges inre vatten.

Erik Ytreberg hoppas dock att politikerna kan gå ännu längre.

”Störst effekt hade så klart ett internationellt förbud haft, där alla länder runt Östersjön kommer överens om en gemensam reglering av utsläpp av skrubbervatten”, säger han.

Fakta: Fartygens avgasrening

Det finns i dag cirka 4 000 fartyg i världen som använder så kallade skrubbrar, ett avgasreningssystem som främst ska tvätta avgaserna från svaveloxider.

Enligt en studie från Chalmers i Göteborg står skrubbrarna för upp till 9 procent av utsläppen av vissa cancerframkallande och miljöskadliga ämnen i Östersjön.

När studiens data hämtades in 2018 fanns cirka 180 fartyg med skrubbrar i Östersjön. I fjol hade det ökat till nästan 600 fartyg.

Bara 2018 släppte fartyg ut mer än 200 miljoner kubikmeter miljöfarligt tvättvatten i Östersjön.
Chalmersstudien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Marine Pollution Bulletin.

Källa: Chalmers

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV