Glöd · Debatt

”Gigantiska finansieringsproblem uppstår när befolkningen halveras”

Enligt Peter Zeihan, som är geopolitisk analytiker, kan världsbefolkningen nå sin topp redan detta år, om matbristen blir påtaglig, skriver debattören.

Då Europa förväntas halvera sin befolkning till 2070 borde vi under några årtionden bland annat dela befintliga bostäder, bygga kompaktboende och jobba mer hemifrån, tycker Christer Nylander. 

DEBATT. På bara 100 år har världens befolkning ökat med 6 miljarder, vilket naturligtvis sätter mycket hög press på matförsörjning, bostäder, transporter, produktion, råvaror och allt annat som hör livet till.

Men befolkningssituationen kommer snart att förändras. Europa förväntas halvera sin befolkning till 2070. För Japan beräknas det inträffa 2060. Enligt Peter Zeihan, som är geopolitisk analytiker, kan världsbefolkningen nå sin topp redan detta år, om matbristen blir påtaglig.

En snabb urbanisering och industrialisering av Afrika kommer sannolikt minska födelsetalen betydligt fortare än vad som befarats, vilket kommer att innebära att merparten av jordens befolkning i rask takt kommer att bli äldre.

Varför är demografin viktig? Jo, eftersom tung infrastruktur i form av bostäder, kommersiella fastigheter, vägar, tåg, industrier, energiproduktion, tillverkning, sjukvård etcetera är dimensionerad efter en viss population.

När befolkningen halveras och dessutom blir gammal, så uppstår gigantiska problem med finansiering, förvaltning och drift av samhället. Därför borde det vara klokt att under några årtionden dela befintliga bostäder, bygga kompaktboende, jobba mer hemifrån, undvika byggandet av nya köpcenter, fokusera på proaktiv hälsa, minska masskonsumtionen, reformera utbildningssystemet och minska byråkratin.

Men framför allt borde Sverige omgående inleda en nationell dialog om framtiden, för att i demokratisk anda komma fram till en önskvärd framtidsvision.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV