Radar · Morgonkollen

Oron: Handel går före klimatstöd till de mest utsatta

Enligt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) kommer handel gynna både Sverige och biståndsarbetet.

I fjol gick Sverige med på att fördubbla stödet till fattiga länder som har fått ta den stora smällen i klimatkrisen. Nu befarar hjälporganisationer att den nya regeringen i stället prioriterar svenska handelsintressen framför bistånd till de mest utsatta.

Nästa år minskar det svenska biståndet med drygt 7 miljarder kronor. Den del av biståndet som går till klimatet ska däremot utökas och effektiviseras, enligt regeringens budgetproposition som lämnades in förra veckan.

Hur klimatbiståndet kommer att fördelas är fortfarande oklart, men flera biståndsorganisationer oroas av den nya regeringens prioriteringar.

– De skriver bland annat att samarbetet med länder som har stora utsläpp ska utvecklas, men det rimmar lite illa med Sveriges biståndspolitik som ska rikta sig till de fattigaste länderna, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska Kyrkan.

Befarar löftesbrott

Fattiga länder bär en liten del av skulden till den globala uppvärmningen, men får på många håll betala det högsta priset i form av översvämningar, uttorkade odlingsmarker och andra klimateffekter.

Under förra årets klimatkonferens, COP26 i Glasgow, kom länderna överens om att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till år 2025.

Efter att ha läst budgetpropositionen befarar Erik Lysén att Sverige inte kommer att stå fast vid det löftet.

– Man vill styra om klimatbiståndet från anpassningar till utsläppsminskningar, vilket är olyckligt eftersom stöd till anpassning är mycket eftersatt internationellt. Sverige har varit ett av få länder som har prioriterat det, säger han.

Afrika hårdast drabbat

Under pågående COP27 i Sharm el-Sheikh står just frågan om de rika ländernas ersättning för klimatkrisen i centrum.

Den afrikanska kontinenten är ett av världens mest klimatkänsliga områden och många utsatta länder har krävt en klimatfond för att kompensera för skadorna. Någon fond ser det dock inte ut att bli, då både USA och EU säger nej till en sådan finansieringsmodell.

Organisationen We Effect, som stöttar småskaliga jordbruk i 20 länder, hoppas att regeringen inte glömmer bort stödet till klimatanpassningar.

– Vi avvaktar detaljerna (i budgeten) men känner ju en oro. Stödet är helt avgörande för den omställning som måste ske och den hungerkatastrof i Afrika som bara växer. De som drabbas är de som odlar maten till sina egna befolkningar, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

"Kommer skapa jobb"

Enligt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) står det svenska målet om en fördubbling av pengarna till klimatanpassning fast. Hur mycket klimatbiståndet kommer att öka är dock inte bestämt.

– Men det handlar ju alltså om en hel mandatperiod ska sägas. Vi kommer att skala upp det här arbetet, men formerna är inte satta än, säger Forssell.

Av klimattoppmötet har den nye biståndsministern blivit än mer övertygad om att regeringens nya politik, där bistånd och handel vävs ihop, är den rätta vägen att gå.

– Det kommer att sänka utsläppen i de här länderna och skapa jobb hemma i Sverige, säger Forssell.

Enligt ministern har ett illa använt bistånd gjort många länder ännu fattigare och mer beroende av biståndspengarna.

– Och det är ju för att man har missat den här andra delen med demokrati, välstånd, marknadsekonomi och så vidare, säger han.

Ska se till Sverige

Målet med det nya perspektivet är att inte bara gynna de utvecklingsländer man samarbetar med, utan även Sverige.

– Tittar man på handelssidan så ska vi se till Sverige, det är fullt naturligt. Tittar man på biståndssidan så ska vi göra det som är bra för utvecklingsländerna. Men det fina, och hela vårt perspektivskifte, är ju att vi kan slå ihop de här två, säger Forssell.

Att på ett tydligare sätt förena handel med biståndet är ett intressant upplägg, menar Anna Tibblin. Men då är det viktigt att biståndsmålen inte hamnar i skymundan.

– Det kan komma positiva saker ur det, men då måste relationen bygga på mottagaren; de fattiga människornas rättigheter och behov, och inte svenska affärsintressen, säger Anna Tibblin.

Hon får medhåll av Martin Nihlgård, generalsekreterare på biståndsorganisationen IM. Enligt honom borde handeln alltid vara med som ett incitament, oavsett politisk område.

– Men risken är nu att svensk vinning går före biståndsmål. Utgångspunkten för den här regeringen är i första hand inte att bekämpa fattigdom, utan att minska migration och öka handeln, säger Martin Nihlgård.

Fakta: Regeringens prioriterade områden för biståndet

Ukraina

Handel som medel för ökat välstånd och minskad fattigdom

Öka det humanitära biståndet

Främja fred och säkerhet i närområdet

Värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

Genomförandet av de globala målen i Agenda 2030

Ökat fokus på migration

Utökat och effektiviserat klimatbistånd

Multilaterala samarbeten

Jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter

Fattigdomsbekämpning och stärkt hälsa för de allra mest utsatta

Källa: Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, i regeringens budgetproposition för 2023

Radar · Arbetskritik

Rekordmånga arbetsplatsolyckor inom solcellsbranschen

Billigare solceller – då får arbetarna betala med ökad risk för sina liv. Antalet olyckor i solcellsbranschen skjuter i höjden och oseriösa företag vinner anbud genom att strunta i kraven, skriver Byggnadsarbetaren.

Flest arbetsplatsolyckor någonsin inom solcellsbranschen, rapporterar Byggnadsarbetaren.

Solcellsbranschen är enligt många en viktigt del i den ”gröna omställningen” och branschen går mot ännu ett rekordår – med över 100 000 installationer uppskattar Svensk solenergi. Under 2023, under 2022 installerades 55 000 solcellsanläggningar.

Även arbetsplatsolyckorna väntas slå rekord, skriver Byggnadsarbetaren, och hänvisar till statistik från Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket som visar att arbetsplatsolyckorna ökat från 5 till 2020 anmälda olyckor till 94 bara hittills i år 2023.

Anmälda arbetsplatsolyckor i solcellsbranschen
• 2020: 5
• 2021: 36
• 2022: 83
• 2023: 94
• Totalt: 218

Billigare solceller – ökad risk för olyckor

Enligt branschorganisationen Svensk solenergi kan en offert som exkluderar skydd, som byggställningar och fallskydd, bli cirka 30 procent billigare.

– Vi har inga konkreta belägg, men vi har fått rapporter om att vissa oseriösa aktörer på marknaden arbetar systematisk på det här sättet. Det vi gör är att se till att våra medlemmar inte gör det, säger Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare på Svensk solenergi, till Byggnadsarbetaren.

Det mest akuta är fallriskerna för man brister i fallskydd på bygge efter bygge. I mångt och mycket handlar det om okunskap. Sedan har vi stora ergonomiska risker. I många fall hantlangar man upp stora moduler, utan minsta hjälpmedel.”

Emil Gustafsson, arbetsmiljöinspektör i tidningen Byggnadsarbetaren.

Uppdatering: Ett korrfel i ingressen har rättats till.

Radar · Utrikes

Bakslag för valvinnaren Geert Wilders

Geert Wilders, partiledare för PVV i Nederländerna.

Svårigheterna ökar för högerpopulisten och partiledaren Geert Wilders att få andra partier i Nederländerna att samarbeta.

Det tidigare styrande partiet VVD sade direkt efter valet 22 november att ett regeringssamarbete med Wilders PVV (Frihetspartiet) var otänkbart.

Det senaste bakslaget för Wilders kom när det nybildade konservativa partiet NSC på onsdagen stängde dörren för samarbete.

”I en helhet ser inte NSC någon grund för att inleda samtal med PVV om att bilda en majoritets- eller minoritetsregering”, skrev partiledare Pieter Omtzigt som förklaring till beslutet.

NSC fick 20 platser i parlamentet.

Han förklarade att PVV:s valmanifest ”innehåller åsikter som enligt vår åsikt strider mot vår konstitution, och där drar vi en klar gräns”.

Ytterhögerledaren och främlingsfientlige Wilders parti behöver 76 av de 150 stolarna i parlamentet för att kunna bilda regering. Trots mer än en fördubbling till 37 platser i parlamentet så stod hans enda hopp till en koalition.

Kvar finns bland annat landsbygdspopulistiska BBB med sju platser i parlamentet. Ytterligare partier långt ut på högerkanten skulle kunna samla ihop ytterligare nio platser – vilket inte räcker för att få majoritet.

En allians mellan socialdemokratiska PVDA och miljöpartiet GL vägrar allt samröre med Wilders.

Radar · Inrikes

Brister hos socialen – missar att betala in hyra

Det finns omfattande brister hos socialtjänsten när det gäller att betala in hyra för biståndstagare.

Många socialtjänster i landet missar att betala in hyran i tid – trots att de åtagit sig att hjälpa personer med det, rapporterar Hem & hyra.

Åtgärden som socialtjänsten erbjuder kallas förmedling och innebär att kommunen hjälper till med själva hyresinbetalningen. Detta för att hyran inte ska betalas in för sent – vilket i förlängningen kan leda till vräkning. I dagsläget erbjuder 202 av landets 290 kommuner förmedling.

Men systemet, som ska vara ett skyddsnätet för att människor ska få behålla sina hem, fallerar ofta. Var femte kommun som lovat att sköta folks hyresinbetalningar har missat att betala i tid till rätt mottagare under de senaste 3,5 åren, visar en enkät som Hem & hyra skickat ut.

Göteborgs kommun har rapporterat cirka 40 missar sedan 2020. Jenny Broman (V), kommunalråd och högsta ansvariga politiker för kommunens socialtjänst, säger att det inte bara kan få katastrofala konsekvenser för enskilda – utan även skada förtroendet för socialtjänsten.

– Självklart kan det vara den ­mänskliga faktorn i något enstaka fall, men om det sker i många fall så är det ett systemfel som vi behöver titta på. Hade vi haft vetskap innan så hade vi ­agerat direkt. Vi tar det här på stort allvar, säger hon till Hem & hyra.

Tidningen granskning visar också flera hyresmissar i kommuner som själva rapporterat att de inte haft några missar alls. Det innebär att det troligtvis finns ett stort mörkertal.