Radar · Miljö

Microsoft vill bli koldioxidneutralt – men utsläppen ökar

Det ökade utsläppen förklaras bland annat genom en ökad försäljning av produkter som Xbox och Surface.

Microsoft har lovat att bli koldioxidneutralt till 2030. Utvecklingen ser dock ut att gå i motsatt riktning. I fjol ökade företagets koldioxidutsläpp med nästan en fjärdedel, vilket bland annat förklaras med den ökade satsningen på molntjänster.

För två år sedan lovade Microsoft att de skulle bli koldioxidneutrala till 2030. I samband med att de i dagarna släppte sin årliga hållbarhetsrapport på företagets officiella blogg står det dock klart att de totala koldioxidutsläppen istället ökat med 23 procent under 2021, jämfört med året innan, vilket Computer Sweden var först att rapportera om.

Förklaringen till att koldioxidutsläppen ökat är enligt Microsoft bland annat en ökad efterfrågan på molntjänsterna Azue och Microsoft 365. Att pandemin orsakat en ökad försäljning av produkter som Xbox och Surface har också betydelse, uppger företaget, vars affärsintäkter ökade med 21 procent under samma period.

Enligt företaget ska utsläppen minskas genom att bland annat göra produkterna och tjänsterna mer energisnåla. Mindre plastanvändning och mer återvinning är också viktiga steg mot målet att bli koldioxidneutrala till 2030, enligt Microsoft.