Radar · Migration

Studenter mot utlänningslagen

Många studenter har hunnit etablera sig i Sverige under studietiden.

Reglerna för permanent uppehållstillstånd går inte att uppfylla och måste ändras, det menar organisatörerna av dagens studentprotest på Sergels Torg i Stockholm och får medhåll från fackligt och arbetsgivarhåll.

Elis Wibacke är ordförande för Stockholms universitets studentkår och deltar som talare på dagens demonstration mot utlänningslagen. En lag som drabbar studenter från länder utanför EU som kommer till Sverige för att studera.

– Jag känner doktorander från mellanöstern och asien som känner sig drabbade av det här, men även från exempelvis USA, säger Elis Wibacke.

Reglerna innebär att man för att få stanna kvar i Sverige efter studietiden måste uppvisa att man har anställning i arton månader framåt. Något som enligt studentorganisationer, universitet, fackförbund och även arbetsgivarorganisationer är väldigt svårt att visa upp i Sverige.

Elis Wibacke, ordförande för Stockholms universitets studentkår
Elis Wibacke, ordförande för Stockholms universitets studentkår. Foto: Henrik Persson

Arbetsmarknaden för akademiker fungerar inte på det viset eftersom andra regelverk hindrar att högskolor anställer på så långa perioder menar bland andra Göran Arrius och Sanna Wolk, ordförande i SACO respektive SULF som organiserar högskole- och universitetslärare.

– Utlänningslagen som den är formulerad bidrar till otrygghet och gör att många duktiga forskare som annars kunnat ta sig till Sverige drar sig för att göra det och de som redan är här kanske blir utkastade för att de inte får permanent uppehållstillstånd, säger Elis Wibacke.

Ett hundratal doktorander samlades för en manifestation på Sergels torg
Ett hundratal doktorander samlades för en manifestation på Sergels torg. Foto: Henrik Persson

Studenterna kan i vissa fall ha varit i Sverige så länge som fem år och hunnit etablera sig och anpassa sitt liv i landet. Men sedan kan de inte vara kvar eftersom reglerna inte fungerar för de typer av anställningsformer som finns menar Elis Wibacke.