Radar · Politik

S vänder om Nato – säger ja

Statsminister Magdalena Andersson körde stridsvagn under en militärövning i Norge i mars i år.

Socialdemokraternas partistyrelse har i dag beslutat att stödja en svensk ansökan om medlemskap i Nato. Men samtidigt vill man ha förbehåll mot att kärnvapen och permanenta baser placeras på svensk mark.

Regeringspartiet Socialdemokraterna har idag gett besked om att de stödjer en ansökan till Nato. Det innebär att det finns en stor majoritet i riksdagen för en sådan linje, samt att Sverige som land överger sin alliansfrihet för första gången på 200 år.

Det interna beslutet i socialdemokraterna har föregåtts av lite över en månads överläggande runt om i landet. Processen har fått kritik för att vara för hastig och att frågan skulle vara avgjord på förhand av partiledningen.

Samtidigt är Socialdemokraterna det enda parti som har haft en intern beslutsprocess lokalt, övriga partier har hållit fast vid sina tidigare linjer utan omprövning i det nya säkerhetspolitiska läget.

Oro bland kommunalråd

Enligt uppgifter till Syre har argument om ekonomi haft stor betydelse i den lokala processen. Att hålla fast vid alliansfriheten kan bara göras om Sverige har ett starkt eget försvar enligt bland andra försvarsminister Peter Hultqvist, som hänvisar till de nivåer som gällde under kalla kriget då försvarsbudgeten var mellan två och tre gånger så stor som dagens.

Särskilt bland kommunalråden, en stark grupp inom socialdemokratin, har den ekonomiska frågan varit av vikt eftersom de är oroliga för neddragningar i välfärden om försvaret ska tillföras så mycket extra medel.

Flera starka partidistrikt, som till exempel Skåne, har hållit fast vid sitt Natomotstånd men valt att inte driva frågan till sin spets med beslutande omröstningar.

Även tidigare statsministrar som Göran Persson och Stefan Löfven har deltagit i debatten och framfört tveksamhet till en svensk Natoansökan, något som väckt uppmärksamhet i utländska medier.

"Stort förtroende"

Socialdemokraterna har en tradition av att avsluta interna stridigheter efter att beslut fattats och det förväntas inte bli någon varaktig skiljaktighet inom partiet i Natofrågan.

Både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Ann Linde uppger att de mött starka åsikter runt om i landet, men att det finns ett stort förtroende, som de uppfattar det, för att partiledningen ska fatta rätt beslut.

Processen för Sverige att ansöka till Nato kan gå snabbt och regering och riksdag inleder förberedelser redan under veckan som kommer.

Statsminister och partiordförande Magdalena Andersson motiverar beslutet att söka till Nato med att Ryssland visat sig vara ett militärt hot som inte går att bortse ifrån. 

– Angreppet mot Ukraina visar vad Ryssland är redo att göra. Det går inte utesluta att Ryssland agerar lika risktagande i vår närhet, säger hon vid dagens pressträff. 

"Farlig och skrämmande tid"

Även utvecklingen inom Ryssland anser Magdalena Andersson ha betydelse.

– Vi ser en totalitär riktning i Ryssland. Förtrycket växer och opposition fängslas och mördas.

Dagens säkerhetspolitiska situation har ställts på sin spets efter den 24 februari när angreppet på Ukraina inleddes. Men utvecklingen mot en mer instabil situation har pågått längre än så.

– Vi har sett flera aggressioner från Ryssland under lång tid. De har kommit att kräva underkastelse från flera länder, däribland Sverige, säger Magdalena Andersson. 

Statsministen uppmanar till vaksamhet och att inte sprida exempelvis uppgifter om svensk militära övningar.

– Vi lever i en farlig och skrämmande tid men Sverige har många vänner och vi har allt att vinna på att hålla ihop som land, säger Magdalena Andersson.

Artikeln är uppdaterad