Radar · Morgonkollen

Vanlig medicin bakom drogrelaterad död

Vanliga läkemedel används ofta vid självmord.

Sju av tio som dör till följd av droger gör det av godkända läkemedel. De illegala drogerna står enbart för en mindre del, 25 procent, av samtliga drogrelaterade dödsfall. I över 70 procent ligger i stället godkända läkemedel bakom dödsfallen. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen, som Svensk Farmaci skriver om.

Självmord är en av de vanligaste orsakerna till död av läkemedel. Under 2019 genomfördes 252 självmord med enbart läkemedel, oftast sömnmedel.

Socialstyrelsens rapport visar att mellan 50 och 65 procent av de döda hade en missbruksdiagnos, och runt 45 procent hade en smärtdiagnos, fem år före dödsfallet. En andel av dödsfallen beror sannolikt på att man har feldoserat sin smärtmedicinering eller blivit beroende av den.

Män var överrepresenterade bland de som dog av illegala droger medan kvinnor oftare dog av godkända läkemedel.