Radar · Miljö

Sveaskog drar ned på avverkningstakten

Kalhygge i Värmland.

Statliga Sveaskog har de senaste åren anklagats för bristande hänsyn till både renskötsel och naturvärden. Nu meddelar bolaget att det ska dra ned på avverkningstakten de närmsta fem åren.

Dagens beslut innebär bland annat att Sveaskog kommer att låta träden växa lite längre i en del av beståndet, samt att avverkningsnivån minskas i renbetesområden. Beskedet välkomnas av miljöorganisationen Greenpeace, som under årens lopp medverkat i flera kampanjer riktade mot Sveaskog.

– Att Sveaskog nu minskar avverkningarna med hänvisningar till naturvärden, renskötseln och ett ekonomiskt värdeskapande är positivt. Vi kommer förstås att följa detta noggrant där sågblad möter stam men dagens signal från Sveaskog visar att de insett allvaret i hur våra skogar sköts idag, deras roll och att det finns fler värden i skogen än massa på rot, säger Annalena Lohaus, skogsmästare och kampanjledare på Greenpeace i ett uttalande.

"En medveten satsning"

I det pressmeddelande som Sveaskog skickat ut i samband med beslutet meddelar bolaget att det ska ses som en del i en ambition om att vara ledande i hållbart skogsbruk.

– För mig handlar hållbarhet om att ha en tydlig riktning där vi ständigt förbättrar oss genom att avväga ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar löpande. De nya avverkningsnivåerna kommer att hjälpa oss i den avvägningen, säger Erik Brandsma, vd för Sveaskog i ett uttalande.

Läs mer: Sveaskogs vd avgår med omedelbar verkan: ”Saknar samsyn”

Läs mer: Så skövlades sex generationers minnen när skogen höggs ned

Så mycket handlar det om

Beslutet innebär en minskad slutavverkningsnivå om cirka 1 miljon m3fub (kubikmeter fast mått under bark) per år jämfört med tidigare avverkningsbeslut från 2018. För föryngringsavverkning är den nya nivån 3,8 miljoner m3fub och för gallring 1,3 miljoner m3fub. Avverkningsberäkningarna baseras på Sveaskogs totala produktiva skogsinnehav, den årliga tillväxten och åldersuppbyggnaden i bolagets skogar.

Källa: Sveaskog