Radar · Morgonkollen

Antisemistisk relief stannar i kyrkan

Den antisemitiska skulpturen har funnits i kyrkan i Wittenberg sedan 1300-talet.

En 700 år gammal antisemitisk skulptur får vara kvar på en kyrka där Martin Luther predikat. Tysklands högsta domstol avvisar en begäran att få skulpturen från 1300-talet borttagen.

Sandstensreliefen på Stadkirche i Wittenberg är allmänt känd som ”Judesvinet”. Den förställer en rabbi som stirrar i rumpan på en gris samtidigt som andra diar den.

En medlem i en judisk församling överklagade till Högsta domstolen sedan en lokal domstol avslagit hans önskan om att få skulpturen borttagen.

Även om domstolen håller med om att skulpturen är ”antisemitism huggen i sten” anser man att kyrkan vidtagit flera åtgärder för att sätta den i sitt sammanhang, förklara och undvika hat och kränkningar.

1988 placerades ett minnesmärke över de sex miljoner judar som mördades i Förintelsen under skulpturen och det finns informationstavlor på både tyska och engelska.

Många medeltida kyrkor har liknande skulpturer för att göra klart att judar inte var välkomna i gemenskapen. Ett annat exempel finns i den världsberömda Kölnerdomen.

Det som gör reliefen på Stadkirche Wittenberg speciell är kopplingen till Martin Luther som predikade i kyrkan på 1500-talet. Det var också i Wittenberg Luther spikade upp sina 95 teser, om än på porten till en annan kyrka.

Luthers senare predikningar och skrifter är märkta av antisemitism, något nazisterna kom att använda för att rättfärdiga den brutala judeförföljelsen.

Beslutet att låta skulpturen vara kvar kan överklagas till författningsdomstolen.