Glöd · Debatt

”Var finns rättvisan i att vi riktar sanktioner emot Ryssland men inte Israel?”

Att stora och utspridda palestinska markområden tas i anspråk för illegala israeliska bosättningar samt vägar enkom för israeler, så att den tilltänkta tvåstatslösningen i princip omöjliggjörs, tycks vara en bagatell för EU, skriver Kerstin Dahlberg, Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad.

En annektering är en agressionhandling. Ändå låter vi Israel komma undan och blundar för alla sätt som deras agerande liknar Rysslands, menar Kerstin Dahlberg, Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad

DEBATT. Ingen kan ha missat ordet annektering som nu nämns i varje nyhets- och samhällsprogram efter Rysslands annektering av ukrainska områden. Med rätta fördöms detta övergrepp.

Samtidigt får inte tidigare övergrepp, utförda av Ryssland eller andra länder, glömmas bort eller accepteras och slätas över. Annekteringar som inte ens föregåtts av fejkade folkomröstningar.

Annekteringar är inte ett nytt ryskt påfund. 1981 annekterades syriska Golanhöjderna av grannen Israel efter mångårig ockupation som följde på en fördrivning av över 130 000 syrier. Kvar på Golanhöjderna finns i dag cirka 23 000 syriska druser. Övrig befolkning, något större, är israeliska bosättare som ska fördubblas till antal under de kommande åren enligt israeliska regeringens byggplan.

FN har inte godkänt den annekteringen, men USA under president Trump erkände officiellt Israels suveränitet över Golan. Några sanktioner har det inte varit tal om. Svenska Systembolaget säljer fortsatt viner från Golan, med den lilla brasklappen att de kommer från bosättningar.

Redan 1948 annekterade Israel västra Jerusalem och rensade den delen av staden från palestinier, trots att staden, enligt FN:s delningsplan, skulle vara en internationellt administrerad stad tillhörande såväl palestinier som israeler. Ledde det till några sanktioner? Nej.

1980 annekterades även östra Jerusalem utan någon förhandling med palestinierna. Internationella samfundet har inte erkänt den annekteringen, men blev det några sanktioner? Nej!

Till skillnad från Ryssland slipper Israel sanktioner och belönas i stället av västvärlden med förmånliga avtal gällande handel och forskningssamarbete. Helt nyss bjöds Israel in till möte med EU om förbättrade relationer och vi hörde Sveriges utrikesminister vara mycket nöjd med detta.

Att stora och utspridda palestinska markområden tas i anspråk för illegala israeliska bosättningar samt vägar enkom för israeler, så att den tilltänkta tvåstatslösningen i princip omöjliggörs, tycks vara en bagatell för EU. Blir det några sanktioner? Nej!

Att bosättares och israeliska soldaters våld mot palestinska medborgare eskalerat och är ett dagligt inslag i vardagslivet leder inte till dagliga inslag i våra nyhetsmedier, inte ens månatliga.

I Israels dagstidning Haaretz skriver Gideon Levy oförtröttligt om det israeliska hyckleriet. Nu senast i samband med Israels löfte att aldrig erkänna Rysslands annektering av ukrainska områden. Han påtalar också det ironiska i att moraliskt fördöma rysk brutalitet mot ett grannfolk samtidigt som Israel utsätter sina grannar för ständigt våld.

I en intervju på Bokmässan fokuserade Levy på behovet av rättvisa, justice. Ingen fred är möjlig utan rättvisa.

”Annexion är i regel en aggressionshandling och som sådan ett folkrättsbrott. Den kan dock vara rättsenlig inom ramen för exempelvis ett fredsavtal”, står det i Nationalencyclopedin.

Varken Ryssland eller Israel har i de nämnda fallen någon tanke på fredsavtal. Ryssland bestraffas med sanktioner och kyla. Men Israel belönas med gynnsamma avtal och omfamnas med värme. Var finns rättvisan?