Radar · Utrikes

Gastörstigt Europa blickar mot Afrika

Gasanläggning i In Amenas, Algeriet.

Europa blickar mot Afrika för att lösa energikrisen som uppstått på grund av Rysslands krig i Ukraina.
Där finns stora gasreserver – men också brister i infrastrukturen och extremistvåld som försvårar exportmöjligheterna.

Afrika har hamnat på efterkälken i industrialiseringen och är den kontinent som förorenar minst, sade Senegals president Macky Sall i sitt anförande till FN:s generalförsamling i förra månaden. Därför bör kontinenten kunna exploatera de resurser som finns tillgängliga för att förbättra ekonomin och uppnå allmän tillgång till el, fortsatte han:

– Det är rimligt, rättvist och skäligt.

För Macky Sall, och flera andra afrikanska ledare, är resursen i fråga gas. Just nu pågår flera projekt för att utvinna mer gas – dels för eget bruk men även för export till bland annat Europa.

Ett av dem, beläget vid Senegals och Mauretaniens kust har redan lockat till sig besök från polska och tyska ledare. Fältet där beräknas innehålla 425 miljarder kubikmeter gas – fem gånger så mycket som det gasberoende Tyskland förbrukade under 2019.

Produktionen väntas dock inte komma igång förrän vid slutet av nästa år. Projektet kommer därför troligtvis inte att lösa det akuta behov som Europa ställs inför i kampen för att bli oberoende av rysk gas. Men det ”kunde inte ha kommit vid en lämpligare tidpunkt”, säger Gordon Birrell, chef på brittiska olje- och energibolaget BP, som är en av aktörerna bakom projektet.

Fossil energi, som kol, olja och fossilgas, är inte hållbar eftersom vi använder den snabbare än den nybildas. – Naturskyddsforeningen

Sparar för att exportera

I Nordafrika har länder som Algeriet redan ledningar kopplade till Europa. I juli slöt Italien ett nytt avtal med landet, utöver tidigare kontrakt om ytterligare produktion som snart väntas dra igång vid två algeriska gasfält.

Tillsammans med Egypten, som i juni kom överens om ökad försäljning av flytande gas till EU, står Algeriet för 60 procent av kontinentens gasproduktion. Den allra största delen går dock till inhemsk konsumtion.

Inom EU svarar naturgasen för omkring 25 procent av energiförsörjningen. – Branschorganisationen Energigas

I Egypten har planen på att exportera mer gas till Europa lett till ändrade regler kring gatubelysning och luftkonditionering i till exempel köpcentrum. Genom att minska den inhemska gaskonsumtionen med 15 procent och sälja den i stället hoppas landet kunna täppa till det stora behovet av utländsk valuta med motsvarande drygt fem miljarder kronor i månaden, säger premiärminister Mostafa Madbouly enligt statliga medier.

Men bristande infrastruktur och säkerhetsutmaningar gör det svårt för producenter i andra delar av kontinenten att skala upp exporten.

Första lasten på väg

Kontinentens största gasreserv tros finnas i Nigeria, som trots det bara exporterade en procent av sina tillgångar förra året.

En 440 mil lång ledning mellan Nigeria och Algeriet genom Niger har länge diskuterats, men satts på paus på grund av dess beräknade kostnad på nära 150 miljarder kronor. Det har också uttryckts oro för att ledningen, likt Nigerias redan existerande oljeledningar, skulle utsättas för regelbundna attacker om den färdigställdes. I nuläget har Nigerias största gasbolag också begränsat sin aktivitet på grund av stora stölder.

Moçambique, som på senare år upptäckt stora gasreserver, har också fått sina projekt försenade på grund av hotet från islamistiska extremister. Franska statliga energibolaget Total har på grund av våldet avbrutit sitt långtgående exploateringsprojekt där.

Italienska bolaget Eni har däremot fortsatt utvinningen. Nu, i mitten av oktober, väntas den första lasten flytande gas från Moçambique börja fraktas till Europa.

Fakta: Fossilgas/Naturgas

Fossilgas/Naturgas ger lägst utsläpp av koldioxid per energienhet jämfört med andra fossila bränslen. Däremot finns risker för annan klimatpåverkan.

Fossilgas/Naturgas består framför allt av gasen metan som har en klimatpåverkan som är 34 gånger högre än koldioxid (utifrån FN:s klimatpanels rapport 2013). Det är svårt att helt undvika läckage av gasen. Läckagen kan göra så att klimatfördelen med naturgas minskar i jämförelse med till exempel bensin eller kol.

Fossilgas/Naturgas har fördelen att den ger en ren förbränning med låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Fossilgas/Naturgas ersätts alltmer med biogas som också är metan men med förnybart ursprung. Även för biogas är det viktigt att minimera läckage.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV