Radar · Miljö

Pakistan får pengar för klimatskador

Pakistan är ett av de länder som drabbats hårt av översvämningar.

Bangladesh, Ghana och Pakistan blir bland de första länder som får pengar från en nystartad fond för klimatskador. Men alla är inte nöjda med upplägget.

Fonden kallas ”Global shield fund” och är tänkt att vara en hjälp till ekonomiskt utsatt länder som drabbats hårt av klimatförändringars effekter. Bakom fonden står bland annat Tyskland, Irland och Danmark och under måndagen under det pågående klimatmötet COP27 meddelades vilka länder som blir först ut att ta del av den.

Totalt rör det sig om omkring 200 miljoner euro, cirka 2,2 miljarder kronor, varav merparten, cirka 70 miljoner euro kommer från Tyskland. Under COP27 är just kompensationen från rika länder för de skador och förluster som klimatförändringarna leder till en stora stridsfrågan.

Hur stora bidragen blir och hur de ska utformas är inte klart, men detaljerna kommer att mejslas fram de kommande månaderna enligt representanter från Tyskland.

I en första omgång ska pengar gå till Pakistan, Bangladesh, Ghana, Costa Rica, Fiji, Filippinerna och Senegal. Totalt ingår 58 länder i den grupp som kan få ta del av dem.

Initiativet har mötts av positiva reaktioner men också med oro för att fonden ska flytta fokus på mer långsiktiga lösningar för hur ekonomisk svaga länder som drabbats hårt av den globala temperaturhöjningens ska kompenseras.

Att utbetalningar från fonden ska fungera som en form av försäkring har också väckt frågor. Avinash Peraud, klimatsändebud från Barbados, säger till Reuters att det inte är övertygade.

– Att använda sig av försäkringar är att låta offren betala, säger han.