Glöd · Ledare

Bensinbidraget göder Putins stridskassa

När pandemin började pratade många politiker om att använda krisen till att stärka den gröna omställningen. Världen stängde ner, men med rätt krisåtgärder skulle den öppna upp igen till en grön återstart.

Det blev precis tvärtom. Förra året var utsläppen från energisektorn rekordhöga. Istället för en grön återstart, fick vi en fossil återkomst. 
Samma misstag begås nu igen, med kriget i Ukraina.

Vi kan göra oss oberoende av de oljetillgångar som bär upp Putinregimen. Men vi gör av allt att döma tvärtom. Istället för att strypa energiimporten från Ryssland går regeringen fram med en sänkning av bensinskatten, en paus av reduktionsplikten och ett bidrag till varje bilägare i landet på tusen kronor.

Det sistnämnda är nästan dråpligt. Vi fick vår basinkomst till slut. Synd bara att den ovillkorliga utbetalningen bara gick till bilägare.

Regeringen är inte ensam. Bara MP protesterar. De andra partierna tycker att bensinbidraget är för lågt. Vänsterpartiet som tidigare i vart fall på papperet hade en bra klimatpolitik, var ute innan regeringens pressträff och krävde ett maxtak för priset på bensin och diesel. Putin kunde inte fått en bättre signal om att hans påverkan på Europas energi- och bränslepriser fortfarande kan ha en avskräckande effekt på sanktionerna.

Kriget har förstås gjort ekonomin ansträngd för många. Att hitta sätt att hindra att människor drabbas hårt är bra och naturligt, inte minst på glesbygden. Men ett rent tillskott till bilägarna är groteskt såväl fördelningspolitiskt som miljömässigt.

Visserligen höjs bostadsbidraget tillfälligt. Men det går inte att komma ifrån att merparten av regeringens krisstöd först gick till stora kompensationer för villaägarnas elpriser och sedan till bilägarna. Det är inte fördelningspolitik. Det är valfläsk.

Ett tillskott i rena pengar – varför inte kalla det “Putinpengar” – vore betydligt bättre. Det skulle stärka ekonomin för dem som är beroende av bilen på landsbygden. Men den som hellre vill spendera pengarna i mer miljövänlig riktning kan göra det. Nu bestraffas istället de som valt bort bilen. Det skulle även kompensera de som varken har råd med bil eller villa. För nog är kollektivtrafiken dyr och matpriserna höga även för dem?

Vi håller på att missa ett historiskt tillfälle. Istället för att minska beroendet av rysk olja, göder regeringens bensinbidrag Putins stridskassa.
Det blev ingen grön återstart efter pandemin. Med fler bensinbidrag kommer vi även missa chansen att göra oss oberoende av Putins olja.

Jag har sett solen flera dagar i rad.

Kärnkraftverket i Tjernobyl är återigen strömlöst.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV