Radar · Integritet

Splittrad debatt om mensledighet i Spanien

Spanien väntas ta beslut om förslaget om mensledighet på tisdag.

Spanien planerar att bli det första landet i Europa som erbjuder anställda ledighet vid menstruationssmärtor – men frågan väcker politisk debatt.

Det spanska förslaget innebär att anställda med kraftiga menssmärtor får minst tre dagars ledighet varje månad. Med ett läkarintyg om särskilt svåra mensbesvär som innebär ett tillfälligt ”funktionshinder” kan ledigheten förlängas till fem dagar.

”Vi kommer i lagen erkänna rätten till ledighet som finansieras av staten för kvinnor som har smärtsamma menstruationer”, twittrade jämställdhetsminister Irene Montero, som tillhör vänsterpartiet Podemos, på fredagen.

Splittrad debatt

Men frågan om mensledighet har visat sig vara kontroversiell och har splittrat både landets koalitionsregering och fackförbunden. Ett motargument som framförts från fackförbundet UGT är att mensledighet kan leda till att kvinnor stigmatiseras, vilket i sin tur kan gynna män i rekryteringen och indirekt påverka ”kvinnors tillgång till arbetsmarknaden”.

Spaniens andra stora fackförbund, CCOO, välkomnar å sin sida åtgärden och menar att det är ett ”stort lagstiftningsframsteg som kommer att sätta ljus på ett hälsoproblem som ignorerats”.

Landets ekonomiminister Nadia Calvino, som tillhör socialdemokratiska PSOE, säger samtidigt att man arbetar med flera utkast till förslaget.

– Regeringen kommer aldrig att anta en åtgärd som stigmatiserar kvinnor, sade hon på torsdagen.

Lagändring om abort

Åtgärden är en del av ett utkast till ett lagförslag om reproduktiv hälsa, som också omfattar ett krav på att momsen på bindor och tamponger ska avskaffas, samt en lagändring som gör det tillåtet för 16- och 17-åringar att göra abort utan sina föräldrars godkännande.

Lagförslaget väntas godkännas vid ett regeringsmöte på tisdagen den 17 maj. Spanien blir dock inte först i världen att införa mensledighet. Det finns exempelvis redan i Sydkorea och Indonesien.