Glöd · Panelen

Panelen: Bör regeringen lägga 165 miljarder på att öka biltrafiken?

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga.

– Nej, inte en krona till nya vägbyggen. Vårt partiprogram slår fast visionen att 10 – 20 procent av Sveriges hushåll äger en privatbil om tio år. Övriga hushåll använder delningstjänster när de behöver bil och nyttjar i övrigt en väl utbyggd kollektivtrafik. Vi har nått en vändpunkt där ytterligare expansion på andra arters bekostnad inte längre får ske. Kvarvarande icke exploaterad natur bör i första hand skyddas för att därmed bekämpa klimatförändring och artutrotning.
Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för Partiet Vändpunkt

Det finns flera skäl till varför vi behöver väsentligt större infrastruktursatsningar. Dels eftersom de varit eftersatta, dels för att infrastrukturen är central för att åstadkomma transition. Dock behöver analysen utgå från vad vi skall förflytta oss till (målbild) och sedan extrapolera bakåt därifrån (backcasting) snarare än att primärt utgå från var bristerna är störst idag. Vi kan inte ”svälta” fram förändring genom att låta infrastrukturen vara för dålig överlag. Så frågan borde snarare vara: Hur vi kan skapa infrastruktur som bättre löser framtidens problem?
Maria Ottoson, 49 år, medlem, partiet Initiativet

Det är så korkat att tro att vi kan närma oss klimatmålen med ökad biltrafik. Bakom den tron ligger en överdriven tro på den välsignade elbilen. Men en el-SUV har lika stora livstidsutsläpp som en lättare fossilbil samtidigt som den kräver ännu mer av infrastrukturen. Det som behövs är en flerfaldig minskning av biltrafiken, ett stopp för alla nya motorvägar och kraftfulla satsningar på cykel och kollektivtrafik. Hur de få bilarna kan packas fulla och bidra till en social kollektivtrafik kan man studera på Kuba. 
Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för Partiet Vändpunkt, Maria Ottoson, 49 år, medlem, partiet Initiativet och Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för Partiet Vändpunkt, Maria Ottoson, 49 år, medlem, partiet Initiativet och Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. 

– Vägtransporter behövs också i framtiden och självklart ska dessa vara fossilfria och miljövänliga. All byggnation orsakar klimatutsläpp. Det gäller vägar men även till exempel bostadsbyggande som sällan ifrågasätts ur ett klimatperspektiv. Vägar behövs för smarta kollektiva och personliga transporter. Att tänka bort personbilen ur samhället som miljörörelsen så ofta vill, fungerar inte. Problemet är byggindustrins stora klimatutsläpp. Inte vägarna i sig.
Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna

– Det är helt oförenligt med våra miljömål, som inte är att betrakta som något trevligt att uppnå utan hårda begränsningar att förhålla sig till. Att inte nå våra miljömål har katastrofala konsekvenser för våra barn, likväl kan politikerna inte hjälpa sig själva. Politiker kan skryta med att de ökat BNP, skapat fler jobb och inkomstkällor medborgare desperat behöver för grundläggande trygghet i sina liv. En basinkomst i samhället hjälper alla lyfta blicken, tänka långsiktigt och ta bättre beslut. 
Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet

– Nej. Staten, regionerna och kommunerna ska istället bygga ut kollektivtrafiken i hela landet med bybussar, srårburen trafik och cykelvägar. Var du än bor i Sverige ska det finnas fungerande klimatsmarta trafiklösningar för alla.
Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

I montaget syns paneldeltagarna Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet
I montaget syns paneldeltagarna Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet. 

– Nej. Det är inte rimligt att bygga nya bilvägar när vi inte ens tar oss råd att reparera de som finns
Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker

– Låt oss inte försöka med konststycke att backa in i framtiden. Teknikoptimismen på Trafikverket är totalt döv. Att kasta 165 miljarder på ny väg kan inte vara förenligt med varken miljömål och miljölagstiftning .Låt oss i stället ta vårt förnuft till fånga och fasa ut alla fossila transporter, subventionera landsbygdens behov och binda samman cykel, kollektivtrafik och samhällsservice. Gemensamma medel ska ge nytta för medborgarna, miljön och framtida generationer, inte leva på dess bekostnad.
Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

I montaget syns paneldeltagarna Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden
I montaget syns paneldeltagarna Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden. 

– Nej! Regeringen kan istället införa kostnadsfri kollektivtrafik i hela landet!
William Grönlund, 47 år, talesperson Klimatalliansen  

– Komplicerad fråga. De delar av planen som stör viktiga naturvärden måste absolut ifrågasättas. Däremot är det viktigt att genomföra de projekt som ökar trafiksäkerheten i exempelvis södra Norrland. Med en ökande elbilsflotta och ett (förhoppningsvis) kommande förbud mot nya fossildrivna bilar måste vi inse att bilen fortfarande behövs framförallt i glesbygd. Då handlar det inte om att öka biltrafiken utan underlätta där människor är beroende av bilen. Vår förhoppning är naturligtvis att en stor del av de 799 miljarderna används för en fungerande kollektivtrafik i hela landet.
Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna

I montaget syns paneldeltagarna William Grönlund, 47 år, talesperson Klimatalliansen och Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna
I montaget syns paneldeltagarna William Grönlund, 47 år, talesperson Klimatalliansen och Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna. 

 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV