Zoom

Gudrun Schyman: ”Klimatkrisen är nu”

Enligt Gudrun Schyman har Klimatalliansen inte hunnit diskutera vilka som ska företräda det nybildade partiet i riksdagsvalet.

Klimatalliansens arbete med att registrera in en partibeteckning inför riksdagsvalet i september är påbörjat. Men det är ännu inte klart vilka personer som kommer att ställa upp som valbara kandidater.

– Vi hade styrelsemöte på lördagskvällen efter medlemsmötet där beslutet att ställa upp i valet fattades, säger Gudrun Schyman, som sitter med i styrelsen för Klimatalliansen. Så vi har inte diskuterat vilka som ska vara företrädare för partiet.

– Tre nya personer valdes in i styrelsen och den gruppen leder arbetet tills vidare. En annan grupp ska vara valberedning och en grupp ska se över plattformen, om den ska ändras inför valrörelsen. I samband med allt detta arbete får vi också diskutera om vi ska ha talespersoner eller hur det ska se ut.

Det finns en uppdämd frustration över att politiken inte tar miljökrisen på allvar.

Klimatalliansen har funnits i drygt fyra månader och medlemstillströmningen är god, utan tecken på att mattas, enligt Gudrun Schyman. Hon har besökt flera orter runt om i landet där Klimatalliansen hållit öppna möten och det är en bred palett av människor som hon har mött.

– Det finns en uppdämd frustration över att politiken inte tar miljökrisen på allvar och att arbetet med att få ner utsläppen av växthusgaser går alldeles för långsamt.

Hon berättar också att det har pågått en diskussion inom Klimatalliansen kring huruvida man verkligen skulle registrera in en partibeteckning eller ej. Några har varit av meningen att det är alldeles för kort tid fram till valet och att man därför borde vänta. Men diskussionen avslutades alltså under lördagen då en överväldigande majoritet var för att registrera in ett parti.

Vi satsar inte på att bygga upp ett parti som ska finnas kvar i hundra år.

– Klimatkrisen är nu och inte om fyra år, så vi måste agera nu, slår Gudrun Schyman fast. Så nu kommer en tid som innebär en viss intensitet, underdriver hon.

Något traditionellt partibygge kommer det emellertid inte att bli tal om. För Klimatalliansens roll som parti är inte tänkt att bli permanent.

– Vi satsar inte på att bygga upp ett parti som ska finnas kvar i hundra år, med fanor och sådant. Hur länge partiet kommer att leva kvar kommer framtiden att få utvisa, om vi behövs i nästa val också till exempel.

Skogsbränder blir vanligare i takt med att den globala uppvärmningen ökar
Skogsbränder blir vanligare i takt med att den globala uppvärmningen ökar. Här bild från skogsbrand i Australien utanför Melbourne. Arkivbild. Foto: AP/TT

Klimatkrisen kräver nya allianser och breda uppgörelser menar Gudrun Schyman. Det handlar inte om någon traditionell partipolitik utan om överlevnadsfrågor.

Redan innan Klimatalliansen beslutade att bilda parti formulerade man 15 krav som måste uppfyllas för att få fart på omställningen. Det handlar bland annat om skärpta miljökrav, mer långsiktighet i ekonomin, utnyttja ny teknik och att börja mäta kvalitativa mål som god hälsa, rättvis fördelning och friska ekosystem. Men också om att fördjupa demokratin med kunskap och engagemang.

Det har uppstått ett glapp mellan människors frustration och den etablerade politiken,

– Det har uppstått ett glapp mellan människors frustration och den etablerade politiken, säger Gudrun Schyman. Det föds en misstro mot politiken och de demokratiska institutionerna som är farlig på sikt. Där är tanken att vi ska kunna bygga en bro mellan dem som vill omställning och den etablerade politiken. Vi ska vara en blåslampa och agera som påtryckargrupp.

Det krävs enligt henne en krisberedskap som innefattar organisationen i politiken. De miljöåtgärder som krävs har effekter på alla politiska områden och det kommer att krävas effektivare beslutsvägar och mer öppenhet mellan olika institutioner.

Det saknas krisinsikt i dagens politik,

– Vi måste ha förändringar till både form och innehåll. Det saknas krisinsikt i dagens politik, där man gärna frontar med tekniska lösningar som ska få effekt längre fram. Men det är nu vi måste agera om vi ska ha en chans att vända utvecklingen.

Pandemin som ännu inte är över har enligt Gudrun Schyman varit fruktansvärd, men samtidigt en ögonöppnare för många.

112 000 människor blev hemlösa 10 februari i år när en cykon drog fram över Madagaskar
112 000 människor blev hemlösa 10 februari i år när en cykon drog fram över Madagaskar. Följderna av klimatkrisen är redan här, menar Gudrun Schymna. Arkivbild. Foto:Viviene Rakotoarivony/AP/TT

– Man kan nog säga att pandemin har varit en generalrepetition inför det som måste göras nu. Vi har sett att det går att fatta snabba beslut och få till förändringar som är nödvändiga och då blir det också accepterat.

Pandemin är inte över ännu, men ger ändå en bild som visar att politiken måste ta ansvar och fatta de övergripande besluten, inte stå handfallen.

Grunden för Klimatalliansen är kravet på handling. Och det är, menar Gudrun Schyman, allt fler som är med och ställer krav på omställning.

– Det är allt från ungdomar och föräldrar till aktionsnätverk och företagare, både stora och små.

– Samma entreprenörsanda som finns i företagssektorn finns också i det här samhällsengagemanget. Men då måste det också komma beslut som inte står i vägen för omställningen och det behövs en fördjupad diskussion.

Från politiskt håll kommer ett glättat budskap om att allt ska fortsätta, att vi ska fortsätta leva som förut, men det är klart att vi inte kan!

– Om vi ska få ner utsläppen måste vi förändra vårt sätt att leva, det kräver livsstilsförändringar. Men det finns en rädsla för att prata om sådana saker. Från politiskt håll kommer ett glättat budskap om att allt ska fortsätta, att vi ska fortsätta leva som förut, men det är klart att vi inte kan!

– Vi får dagligen rapporter om att vi inte når målen – nya rekord vad gäller utsläpp och temperaturer, isar som smälter… Konsekvenserna är redan här och otroligt många människor lever redan med detta, torka och extremväder som driver människor på flykt – otroligt mycket av oron i världen vi ser i dag är klimatrelaterad. Det skapar konflikter och vi har dessutom en kraftfull vapenlobby mitt i allt det här.

Det finns inget i stadgarna för Feministiskt initiativ som säger att du inte får vara med i något annat parti.

Gudrun Schyman ser nu framför sig ett hårt arbete. Redan 28 februari ska partibeteckningen registreras in och för det krävs en insamling av minst 1500 namnunderskrifter. Men enligt henne finns det en god beredskap och många som vill hjälpa till med konkret handling bland de närmare 900 medlemmarna.

Torka och extremväder drabbar alla länder
Torka och extremväder drabbar alla länder. Här kor som äter hö som satts ut på en sönderbränd betesmark utanför Malmö under torkan sommaren 2018. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT 

Sin egen roll i Klimatalliansen är det för tidigt att tala om, menar hon. För närvarande företräder Gudrun Schyman Feministiskt initiativ i hemkommunen Simrishamn. Men hennes engagemang i Klimatalliansen har ifrågasatts internt i det partiet och det pågår just nu ett uteslutningsärende.

– Partistyrelsen har startat en diskussion om detta och vi får se vad det utmynnar i. Men det finns inget i stadgarna för Feministiskt initiativ som säger att du inte får vara med i något annat parti, säger hon. Tanken från början i Feministiskt initiativ var att det skulle präglas av öppenhet.