Radar · Inrikes

Subventionerade jobb dumpar lönerna

En ny rapport från LO visar att subventionerade jobb bidrar till att dumpa löner på arbetsmarknaden.

Den starka koncentrationen och missbruket av subventionerande anställningar till låglönejobb bidrar till att dumpa löner på arbetsmarknaden. Det anser LO i en ny rapport och vill att lönetaket höjs för anställningarna.

En ny rapport (PDF-länk) om subventionerade anställningar från LO visar att dessa ger negativa effekter och bidrar till att både dumpa löner på arbetsmarknaden och är starkt koncentrerade till låglönejobb.

– Subventionerade jobb har en viktig roll att spela för att bryta utvecklingen. Men vi behöver subventionera klokare, kommenterar Therese Guovelin, LO:s vice ordförande.

Medellönen ligger på omkring 20 000 kronor i månaden för de som har en subventionerad anställning. Trots att krav ställs på kollektivavtalsenliga löner hamnar ofta lönen långt under kollektivavtalsnivå, skriver LO.

– Det är oacceptabelt att statens resurser bidrar till löne- och villkorsdumpning. Företag staplar alltför ofta dessa anställningar på varandra utan tanken att tillsvidareanställa, säger Therese Guovelin.

Personer med subventionerade anställningar har betydligt lägre löner än anställda i stort. Det gäller även om hänsyn tas till att subventionerat anställda är överrepresenterade i vissa branscher och yrken med lägre kvalifikationskrav". Ur LO-rapporten, Etablering eller segmentering? – en analys av systemet med subventionerade anställningar, sidan 22.

LO föreslår att lönetaket på 20 000 kronor per månad höjs väsentligt. Det finns inga krav eller regler som hindrar en arbetsgivare från att ge en högre lön, men 20 000 kronor är maxbeloppet för den ersättning till arbetsgivaren som Arbetsförmedlingen betalar ut. Det bidrar, enligt rapporten, till att lönerna hålls nere och oftast landar just på den summan.

– Det lågt satta lönetaket håller tillbaka spridningen av jobben till högre avlönade och mer kvalificerade yrken, säger Adnan Habibija, utredare på LO och författare till rapporten, till Arbetet.

Snittlönen i Sverige som ligger på ungefär 36 000 kronor – Adnan Habibija, utredare, i tidningen Arbetet.

– Genom ett höjt lönetak kan fler branscher och yrken öppnas upp för upplägget och koncentrationen av subventioner till vissa låglönejobb kan avvärjas. Om fler branscher öppnas blir det också lättare att skapa meningsfulla anställningar där var och ens erfarenheter och kompetens bättre tas tillvara, säger Adnan Habibija.

Grafik ur LO:s rapport: Etablering eller segmentering? – en analys av systemet med subventionerade anställningar
Grafik ur LO:s rapport: Etablering eller segmentering? – en analys av systemet med subventionerade anställningar.

Läs mer:

Rapporten: Etablering eller segmentering? – en analys av systemet med subventionerade anställningar (PDF-länk)