Radar · Miljö

Dödstalen stiger efter stormen Megis framfart

Räddningspersonal i färd med att evakuera en kvinna i Abuyog i provinsen Leyton.

Minst 148 människor har omkommit i spåren av den tropiska stormen Megis härjningar i Filippinerna – och dödssiffran befaras stiga kraftigt.

Många saknas fortfarande i den utsatta önationen där tiotusentals tvingats lämna sina hem sedan ovädret drog in i förra veckan.

I provinsen Leyton, som drabbats hårdast, har flera fiske- och jordbruksbyar trasats sönder av de upprepade jordskred som skakat landskapet.

I Abuyog, en av kommunerna i Leyton, har räddningspersonal hittills hittat kvarlevorna efter tiotals människor och ytterligare omkring 150 saknas, de flesta av dem befaras vara döda.

Många befaras ha svepts iväg flera kilometer i havet, andra har svepts med av lermassor när de sökt sig till högre liggande områden för att undvika översvämningarna.

Dåligt väder och tjocka lager av lera försvårar dessutom räddningsarbetet längs kusten.

– Det här är inte över än, det kommer att pågå i dagar, säger Abuyogs borgmästare Lemuel Traya.

Filippinerna drabbas regelbundet av tropiska stormar och forskare har varnat för att de blir allt kraftigare som en följd av den globala uppvärmningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV