Radar · Miljö

Beslut om omtvistad solcellspark rycker närmare

Solpaneler med enaxlade solspårare, av den typen som skulle användas om solcellsparken i Svedberga får ja från länsstyrelsen.

Ska solcellsparker få ta bra jordbruksmark i anspråk? Och placeras mellan två naturreservat? Där går åsikterna isär och snart kan Länsstyrelsen besluta om det som skulle kunna bli Sveriges största solcellspark.

För knappt två år sedan lämnade företaget European Energy in en ansökan om att få bygga en solcellspark på 232 hektar i Svedberga i Nordvästra Skåne. Förhoppningen är att kunna installera en effekt på 168 megawatt, vilket skulle kunna ge el till omkring 35 000 villor under ett år.

Men det finns de som har invändningar på projektet. Till exempel tycker Naturskyddsföreningen att placeringen är fel, då parken skulle hamna mitt emellan två naturreservat.

– Vi är absolut positiva till solceller, men det är en klurig avvägning. Vi har en unik chans att att binda samman områdena när både Tursköpsskogen och Svedberga skulle blir skyddade. Nu har vi möjligheten att börja bygga en fungerande grön infrastruktur för vårt växt- och djurliv, sade Ditte Hallengren från Naturskyddsföreningen till Svt nyheter förra året.

Konkurrerande intressen

Men ett beslut om parken har dragit ut på tiden. Länsstyrelsen i Skåne har bland annat bett om en miljökonsekvensbeskrivning och även skrivit till regeringen för att få besked om vad som bör prioriteras. Matproduktion eller förnybar el?

Men efter 20 månaders väntan har European energy tröttnat på att vänta på ett beslut och lämnat in en dröjsmålstalan till länsstyrelsen och begärt ett beslut inom fyra veckor.

Och ett beslut är på gång inom kort, uppger länsstyrelsen för ATL. Gör man som man gjort i andra fall där åkermark varit inblandad blir det ett troligt nej, eftersom jordbruksmark ska skyddas och främst användas till odling.

Företaget själva tycker inte att det finns en konflikt. Dels för att bara en tredjedel av marken kommer att täckas med solceller, och man kommer att lämna plats för en viltkorridor och samtidigt odla vall mellan och runtom panelerna. Runtom parken ska också 100 000 buskar och träd planteras.

– Enligt vår tolkning är en solpark på jordbruksmark förenlig med miljöbalken eftersom det är en tillfällig anläggning som inte påverkar marken permanent. När parken är färdiganvänd, efter cirka 30 år, kan panelerna monteras ned och marken återgå till traditionellt jordbruk. Dessutom är produktionen av fossilfri el ett väsentligt samhällsintresse. Sverige i allmänhet och Södra Sverige i synnerhet behöver ny grön el nu, säger Peter Braun i ett pressmeddelande.