Radar · Miljö

Allt fler väljer bort ekologiskt

Sveriges mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt till år 2030.

Höga priser och ekonomisk oro gör att den ekologiska odlingen håller på att dippa. Det rapporterar tidningen ATL.

Inflationen och hot om livsmedelsbrist i världen gör att allt fler kommer att dra ner på den ekologiska odlingen i år. Det förutspår Johan Karlzén, ordförande för organisationen Spannmålsodlarna.

– Vi har sett att en del av våra medlemmar, som är både ekologiska och konventionella, växlar spår och minskar på det ekologiska i år. Man har hållit ut i det längsta men när man ser på priserna i år så är det annorlunda, säger han i en intervju med ATL.

Sverige har som mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt till år 2030. Men just nu ser det ut att bli svårt att nå dit, menar Åsa Lannhard Öberg, utredare och projektledare för ekouppdraget på Jordbruksverket.

– Ska man ställa en hypotes utifrån dagens utveckling blir det svårt att nå 30-procentsmålet. Vi vet ju alla att ambitiösa mål är svårare att nå ju längre på vägen mot målet man kommer, säger hon till ATL.