Glöd · Debatt

”SD:s öppenhet för olagliga metoder bådar illa inför ett eventuellt maktskifte”

Jakobsson dömdes 2020 för 39 bedrägerier mot riksdagen, efter att han låtit skattebetalarna stå för romantiska middagar, massage, dejter och nattklubbar.

Sveriges partier och dess företrädare måste fråga sig om de vill släppa in denna typ av krafter i den politiska maktens innersta rum, skriver debattören.

DEBATT. ”When you play with fire everyone can get burned”

Under valrörelsen har SD motvilligt gjort sig av med en mängd företrädare som riskerat att skada partiets möjligheter i valet.

Anledningarna till att man gjort sig av med dessa företrädare har inte varit att de haft värderingar och åsikter som varit olämpliga, utan att de kunnat skada partiets möjligheter i valet.

Det finns ingenting som talar för att SD skulle göra sig av med dessa individer om de skulle få en plats i en kommande regering, tvärtom finns det mycket som talar för motsatsen.

Vi kan se hur partiet agerat i relation till bland annat Stefan Jacobsson (före detta riksdagsledamot för SD).

Jakobsson dömdes 2020 för 39 bedrägerier mot riksdagen, efter att han låtit skattebetalarna stå för romantiska middagar, massage, dejter och nattklubbar.
Han var omedelbart välkommen tillbaks till partiet som konsult eller tjänsteman efter han blivit dömd.

Jakobsson hade redan innan bedrägerierna mot riksdagen visat prov grov olämplighet. Aftonbladet kom 2018 över ett inspelat samtal mellan Jakobsson och en annan medarbetare hos Sverigedemokraterna, när de diskuterar regeringskansliet.

Under samtalet säger Jakobsson att han vill ”plocka bort” tjänstemän från regeringskansliet och att han vet en person som kan göra det åt honom, ”personen kan rigga upp hela riksdagshuset och plocka bort de tjänstemännen som motarbetar oss”, säger Jakobsson till medarbetaren.

Öppenheten inför att använda olagliga och icke-demokratiska metoder, i kombination med partiets kontakter med högerextremister, organiserad brottslighet och utländsk makt, bådar mycket illa inför ett potentiellt regeringsskifte.

Sveriges partier och dess företrädare måste fråga sig om de vill släppa in denna typ av krafter i den politiska maktens innersta rum.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV