Radar · Integritet

Stor mängd data läckt från Naturvårdsverket

Myndighetens IT-system stängdes ner när intrånget upptäcktes för att skydda informationen.

Stora mängder data har läckt under it-attacken mot Naturvårdsverket i förra veckan. Myndigheten, som är en beredskapsmyndighet, hanterar såväl personuppgifter som känslig sekretessbelagd data.

Samtliga it-system på Naturvårdsverket ligger fortfarande nere efter att myndigheten utsattes för ett dataintrång i förra veckan.

– Vi har konstaterat att det kopierats en stor mängd data, säger Håkan Svaleryd, chef för förvaltningsavdelningen på Naturvårdsverket.

TT: Vilken typ av data har kopierats?

– Det kan jag inte svara på, på grund av förundersökningssekretess.

Informerat Säpo

Myndigheten hanterar såväl öppen information till sådant som omfattas av sekretess. Även personuppgifter hanteras, som till exempel uppgifter i Jägarregistret. Det går enligt myndigheten inte att utesluta att känslig information omfattas av dataintrånget.

Dataintrånget utreds av Polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA).

Naturvårdsverket är en beredskapsmyndighet, med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Verket har haft kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och informerat Säpo om intrånget.

– I våra analyser bedömer vi inte att vi har information på den högsta säkerhetsnivån, säger Svaleryd.

Naturvårdsverkets it-system stängdes ner när intrånget upptäcktes för att skydda informationen. Myndigheten arbetar nu för att öppna systemen på ett säkert sätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV