Radar · Politik

Söder ordförande i OSSE:s svenska delegation

Sverigedemokraten Björn Söder har valts till ordförande i den svenska delegationen till Organisationen för säkerhet och samarbetes (OSSE) parlamentariska församling.

Den kontroversielle riksdagsledamoten Björn Söder (SD) har valts till ordförande i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen inom Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE). Socialdemokraterna tycker att det är anmärkningsvärt.

OSSE:s parlamentariska församling ska genom dialog bidra till och främja konfliktlösning, en demokratisk samhällsutveckling och rättsstatens principer i medlemsländerna. Församlingen ska även följa upp hur väl medlemsländernas regeringar genomför de resolutioner och rekommendationer som församlingen antar vid sina möten.

Viktig uppgift

En av organisationens viktigaste uppgifter är som valobservatör. President i den parlamentariska församlingen är moderaten Margareta Cederfelt.

Den svenska delegationen består av åtta riksdagsledamöter från S (4), M (2) och SD (2). Det är ytterst sällan som det sker omröstningar i delegationen. Ordförande har inte någon utslagsröst.

Valet av ordförande följer av att S och M har en överenskommelse om hur presidieposterna i olika parlamentariska församlingar utses. Eftersom Moderaterna representerar majoriteten i kammaren har de fått välja ordförande.

S protesterade

– Vi förde till protokollet att vi anser att det är anmärkningsvärt att man utsett Björn Söder mot bakgrund dels av att han representerar SD och de uttalanden han gjort, dels att OSSE handlar om mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, säger Johan Büser (S), som valdes till vice ordförande.

Förra mandatperioden var Büser ordförande.

Vilken roll och makt får då Björn Söder som ordförande? Han kan formellt inte företräda Sverige eller en svensk ståndpunkt. Ledamöterna sitter på personliga mandat och ingår i olika partigrupper i den parlamentariska församlingen, ungefär som i EU-parlamentet.

Ledamöterna i den svenska delegationen kan alltså hamna på olika ståndpunkter i församlingen.

– Men som head of delegation blir det en signal och det kan ju sammanblandas med vad Sverige tycker. Det är inte oviktigt, men det är partigrupperna som bestämmer, säger Johan Büser (S).

OSSE har sitt ursprung i Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) som bildades 1975. Organisationen fick sitt nuvarande namn 1995. OSSE:s parlamentariska församling (OSSE PF) etablerades 1990. Församlingen har 323 ordinarie ledamöter från 57 stater.

Bakgrund: Det här är Björn Söder

Björn Söder har länge uppfattats som en kontroversiell politiker. Han har varit riksdagsledamot sedan 2010. Han var riksdagens andre vice talman 2014-2018.

Mellan åren 2005 och 2015 var han partisekreterare för SD.

Han är känd för flera kontroversiella uttalanden, bland annat om homosexualitet som han kallat en avart, och för uttalanden om judars och samers svenskhet. Det senare hävdar han har vantolkats.

Han blev också uppmärksammad i samband med att han som partisekreterare lät sig fotograferas tillsammans med Franz Schönhuber, en tidigare officer i Waffen SS och tidigare partiledare för det konservativa och nationalistiska partiet Die Republikaner, som var inbjuden till en valkonferens SD höll 1998. Söder har varit aktiv i SD sedan 1996.

TT