Glöd · Debatt

”Jo, kärnvapen under kriget i Ukraina skulle kunna vara slutet på allt” 

Situationen år 2022 är oerhört farlig.

Kärnvapenkrig har tidigare beräknats kunna leda till 325 miljoner dödsoffer i Ryssland och Kina och 100 miljoner vardera i Öst- och Västeuropa. Andra beräkningar kom fram till 1 miljard, det vill säga en tredjedel av jordens befolkning på 1950-talet, menar Erik Eriksson. 

DEBATT. The Doomsday Clock en symbol framtagen för att illustrera hur nära vi är att förstöra världen med farlig teknik som vi själva kommit på och varnar hur många metaforiska ”minuter till midnatt ” mänskligheten har kvar. Varje år bedöms detta av The Bullentin of Atomic Scientist och bedömningen är tänkt att varna allmänheten och uppmana till handling. 

I början av 2018 meddelades att The Doomsday Clock ställts fram ytterligare ett steg till två minuter före midnatt. I förra veckan skrev Adam Cweijman, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten, att det inte skulle vara så farligt med några kärnvapen under kriget i Ukraina. Citat: det är ”faktiskt inte slutet på allt om det släpps några kärnvapenbomber i Europa.”

Det får mig att tänka att det kanske är dags för några faktaupplysningar för denna nya generation chefredaktörer som missat historia och ja kanske allt i skolan. 

För fyra år sedan lyssnade jag till en mycket vithårig Daniel Ellsberg, världens mest berömde visselblåsare. Hans då nya bok handlade om tiden som expert under president Eisenhower, och hur man då tänkte sig ett kärnvapenkrig och dess förlopp.

Han ställde då frågan om hur många dödsoffer ett sådant krig skulle skörda. Militärerna hade svar nästan direkt. 325 miljoner i Ryssland och Kina, 100 miljoner vardera i Öst- och Västeuropa, även om de senare inte alls var med i krigshandlingarna. Andra beräkningar kom fram till 1 miljard, det vill säga en tredjedel av jordens befolkning på 1950-talet.

Mest slående var de beräkningar som tog hänsyn till atombombsnedlagens indirekta verkningar, eldstormar i städer och andra hårresande avgrundsskildringar. Enorma massor sot och partiklar av olika slag skulle följa med den heta luft som en sådan gång sugs uppåt i atmosfären, förorsakande svarta moln som snabbt sprider sig över hela planeten. Solens strålar skulle inte kunna tränga igenom denna mörka ridå.

Det är detta som kallas atomvintern. Odling skulle inte bli möjlig, massvält och död skulle orsakas, i realiteten skulle det betyda hela mänsklighetens utplåning.

Möjligen skulle sydligaste delen av Nya Zeeland vara beboelig.
På Ellsbergs aktiva tid var det trots allt ”förnuftiga människor” som höll i knapparna, även om sådant delegeras när det blir militärt ”läge”. Han avslutade redogörelsen med att vädja till nutida whistleblowers att träda fram, likt Edward Snowden och Chelsea Manning.

Ty dagens (medie-)krigshetsare uppträder inte som förnuftiga människor. Situationen år 2022 är således oerhört farlig. Talet om ”små slagfältskärnvapen” döljer risken för eskalering i det oändliga – och är ett dödligt hot mot oss alla.