Radar · Miljö

Inför extra semesterdag – om du skippar flyget

Anställda på Strängnäs Fastighets AB som väljer tåget framför flyget kommer att få en extra semesterdag från och med nästa år.

Allmännyttan i Strängnäs kommun kommer ge sina anställda en extra semesterdag – om de kan visa att de rest med tåget istället för flyget. Initiativet har fått stor uppmärksamhet.

Från och med nyår kommer anställda på det kommunalägda bostadsbolaget Strängnäs Fastighets AB att kunna ta ut en dags klimatledighet. Om de efter semestern kan uppvisa en tågbiljett på en ressträcka över 75 mil så kommer företaget att betala ut en extra semesterdag.

– Att vi valde just 75 mil är att vi tänker att där någonstans går en gräns för när det kanske tar lite längre tid att välja tåget framför flyget och därför kompenseras du med en extra dag, säger Elin Rengman, upphandlare på Strängnäs kommun och initiativtagare till idén, till Upphandling 24.

Klimatledigheten har lett till stor nyfikenhet och intresse, både från andra offentliga bolag och från lokalmedia. I en intervju med SVT Sörmland säger Elin Rengman att idén till att börja med kom till tack vare Strängnäs kommuns ambitiösa klimat- och energiplan.

– I den finns det ett delmål som handlar om hur vi som arbetsgivare ska kunna uppmuntra medarbetare till att resa klimatsmart även på semestrar, säger hon.

Tarja Bergqvist, vd på Strängnäs Fastighets AB, säger till SVT att den extra semesterdagen visserligen blir en ökad kostnad, men att det samtidigt gör företaget till en attraktiv arbetsgivare.

– Det är jätteviktigt att vi som arbetsgivare kan vara med och bidra till våra medarbetare, att de också ser att man kan vara klimatsmart och klimatmedveten även privat och inte bara på jobbet.