Radar · Utrikes

Danska elnätet för svagt för grön energi – hinder för grön omställning

Företagen står i kö för att leverera grön energi, men det danska elnätet är för svagt för att ta emot och överföra den.

Elbolagen står i kö för att leverera grön energi, men det danska elnätet är för omodernt för att det ska gå. Först 2026 räknar man med att elnätet byggts ut överallt där det behövs.

Till Danmarks radio säger Erik Andersen, vd på European energy, att företaget inte kommer att bygga fler solcellsparker inom överskådlig framtid. Anledningen är att den senast byggda, på Lolland, inte går att koppla in på det danska elnätet.

– Elnätet är helt enkelt inte starkt nog för att kunna föra över strömmen till Sjælland, säger han. Så den här parken är den sista vi bygger på länge.

Frågan kring det danska elnätet har aktualiserats i samband med kriget i Ukraina. Ska fossilberoendet i allmänhet och fossilberoendet av Ryssland i synnerhet brytas, måste mer grön el produceras – men elnätet måste klara att ta emot den och överföra den.

Förlorade år för grön el

På Energinet i Danmark, motsvarigheten till Svenska kraftnät i Sverige, som äger och driver de nationella elnäten, är man medveten om svagheterna. En mängd projekt är igång för att förstärka och förbättra näten, men det tar tid.

Förstärkningen av elnätet på Lolland kommer till exempel inte att vara färdigt förrän 2025. Det innebär tre förlorade år för den gröna elen. European energy har alla tillstånd klara för att bygga ytterligare solcellsparker på Lolland, men så länge elen inte går att skicka ut i nätet, är det förstås meningslöst.

Den största delen i Danmarks energimix består i dag av vindkraft, som står för ungefär hälften av landets elproduktion. Men man är inte självförsörjande på el, utan måste varje år importera ungefär 15 procent av den el man förbrukar.

Förutom vind- och solel står olika typer av kraftverk för elproduktionen. Några drivs med fossila bränslen som kol och naturgas, även om de fossila bränslena håller på att fasas ut till förmån för biobränslen och biogas.